Medlemmer

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Byrådet

Martin Stenmann
Nymarksvej 90
5800 Nyborg
Tlf. 2592 1125
E-mail: mars@nyborg.dk

Frits Christensen
Gartnervænget 7
5800 Nyborg
Tlf. 2335 0230
E-mail: frc@nyborg.dk

Erik Rosengaard (næstformand)
Bondemosevej 22
5540 Ullerslev
Tlf. 4088 5072
E-mail: ero@nyborg.dk

Jan Reimer Christiansen
Kragelundvej 3
5853 Ørbæk
Tlf. 6598 2262
E-mail: jrc@nyborg.dk

Aftenskoler

Gitte Overgaard, Samrådet for Aftenskolerne
Tlf. 6531 7277/4011 9342, e-mail: gitte@aof-oestfyn.dk

Finn Jensen, Samrådet for Aftenskolerne
Tlf. 6531 1166, e-mail: info@yogaundervisning.dk

Hans Axel Mårtensson, NAMUS
Tlf. 4696 3510, e-mail: h@maartensson.net

Idrætsforeninger

Peter Johansen, Nyborg Idræts Samvirke (formand)
Tlf. 6531 5990/2618 5990, e-mail: peterjohansen75@gmail.com

Ole Hansen, Nyborg Idræts Samvirke
Tlf. 6531 2100/4014 9747, e-mail: olehan@mail.dk

Peder Walther Jensen, Nyborg Idræts Samvirke
Tlf. 6535 2220/2963 2120, e-mail: pederwalther@youmail.dk

Musikorganisationer

Keld Hansen, SAMMUS
Tlf. 2175 6788, e-mail: post@sammus-nyborg.dk

Maria Laursen, SAMMUS
Tlf. 2989 0878, e-mail: m-jl@live.dk

Spejdere

Søren Clemmensen, SAMRÅDET
Tlf. 6535 2252/2961 1087, e-mail: sc1.fyn@gmail.com

Idebetonede/andre foreninger

Rita Vig Laugesen, Danehofquilterne
Tlf. 2826 5968, e-mail: rvigla@outlook.dk

Handicaporganisationer

Bo Nielsen, Østfyns Handicap Idrætsforening
Tlf. 2442 2504, e-mail: bonie@mail.dk

Skole- og Kulturafdelingen

Lars Andersen
Tlf. 6333 7882
E-mail: laan@nyborg.dk

Dorte Elgaard (sekretær)
Tlf. 6333 6863
E-mail: del@nyborg.dk

Sidst opdateret 13. april 2015