Vibereden

Klik ind på Viberedens hjemmeside hvis du vil vide mere:
www.vibereden.nyborg.dk

Vibereden
Ullerslev-Centret 32
5540 Ullerslev
Tlf. 6333 7350

Leder:
Susanne Christensen, e-mail: sch@nyborg.dk

Souschef:
Vinni Mathiasen, e-mail: vma@nyborg.dk

Forældrebestyrelsesformand:
Sandra Wind

EAN.nr.:
5798007043209

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 6-17

Antal børn:
0-2 årige: 20
3-5 årige: 80

Naturafd. Myretuen
Kaliffenlund 3 A
5540 Ullerslev
Tlf. 6333 7356

Afd.leder:
Rikke Maegaard Mathiesen, e-mail: rima@nyborg.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 6-16.50
Fredag kl. 6-16.10

Antal Børn
3-5 årige: 45

I Vibereden er der også heldagslegestue for kommunale dagplejere i Ullerslevområdet. Henvendelse herom til Dagplejekontoret.

Vibereden

Klik på de hvide pile for at navigere rundt. Holder du museknappen inde, kan du dreje 360 grader rundt.

Naturafd. Myretuen

Klik på de hvide pile for at navigere rundt. Holder du museknappen inde, kan du dreje 360 grader rundt.

Sidst opdateret 04. februar 2019