Personerne i og omkring dagplejen

Det er vigtigt, at du føler dig tryg, når du overlader dit barn til dagplejeren, og at du oplever dagplejeren som en støtte i hverdagen.

Alle parter er ansvarlige for at etablere og fastholde en åben dialog med gensidig respekt for hinanden. Det kræver både tolerance og åbenhed fra alle parter. Det vil bl.a. sige, at alle skal kunne modtage og give både ros og ris.

Dagplejeren

Dagplejeren er ansat af dagplejelederen. Ved ansættelse af en dagplejer lægger dagplejelederen bl.a. vægt på, om hun/han har erfaring med børn, har personligt overskud, er omsorgsfuld, har indlevelsesevne og situationsfornemmelse, er positiv osv. De fysiske rammer både inde og ude er også vigtige.

En dagplejer skal være i stand til at tilgodese det enkelte barns behov – fysisk, psykisk og socialt. Dagplejeren skal følge børnenes udvikling og sørge for at være i følelsesmæssig kontakt med det enkelte barn.

Dagplejeren deltager så vidt muligt indenfor det første års ansættelse i en dagplejeuddannelse på 4 uger, som omhandler pædagogik, psykologi, kost osv. Derudover deltager dagplejeren løbende i supplerende kurser. Alle dagplejere bliver også tilbudt et førstehjælpskursus med efterfølgende opfølgning.

Dagplejerens hjem er ved ansættelsen gennemgået og godkendt rent sikkerhedsmæssigt af dagplejelederen.

En dagplejer kan godt have husdyr. Ved ansættelsen bliver der talt om husdyr, og der aftales retningslinjer for evt. husdyrs tilstedeværelse. Hvis dagplejeren ikke har dyr på ansættelsestidspunktet, skal hun/han tale med kontoret før evt. senere anskaffelse af husdyr (dette af hensyn til eventuelle allergibørn).

Pædagogen

Pædagogen er forældrenes garanti for, at det enkelte dagplejehjem fungerer efter dagplejens mål ved:

  • At aflægge tilsyn i dagplejehjemmet for at drøfte det enkelte barns udvikling
  • At støtte og vejlede på forskellige måder i forhold til barnet/dagplejernes personlige trivsel
  • At deltage i samvær med børn og dagplejeren i dagplejehjemmet og i legestuen
  • At arbejde med pædagogikken i dagplejerens hverdag
  • At arrangere kurser, møder m.m.
  • At fordele børnene hos de forskellige dagplejere

Medstyrende grupper

Dagplejerne er inddelt i medstyrende grupper, som hver har en gruppeleder, der er valgt af dagplejerne. Gruppelederen er bl.a. ansvarlig for planlægning af afspadsering, ferie mv. Gruppelederen er også ansvarlig for gæsteplacering af børnene ved alt planlagt fravær. Grupperne er desuden ansvarlige for det pædagogiske indslag i legestuen og andre aktiviteter.

Hvis forældre er utilfredse med en tilbudt gæstepleje, bedes de kontakte dagplejepædagogen på dagplejekontoret.

Forældrebestyrelsen

I forældrebestyrelsen har forældrene indflydelse på de overordnede principper for dagplejen.

Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter (valgt af og blandt forældre til børn i dagplejen), 2 personalerepræsentanter (valgt af og blandt de fastansatte dagplejere), dagplejelederen og en repræsentant for pædagogerne.

Forældrebestyrelsen bliver valgt for 2 år af gangen, og generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned. Kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. På denne måde er der sikret ro og stabilitet i bestyrelsen.

Forældrebestyrelsen medinddrages i principper til Nyborgmodellen ud fra den udmeldte Dagtilbudspolitik. Den indeholder blandt andet målsætning og rammer inden for det pædagogiske arbejde i dagplejen. Vi opfordrer til at I læser referaterne fra bestyrelsesmøderne. De hænger på dagplejerens opslagstavle. I er også velkomne til at kontakte medlemmerne af forældrebestyrelsen, såfremt I har noget på hjertet. Bemærk dog, at forældrebestyrelsen ikke kan blande sig i individuelle forhold.

Sidst opdateret 26. januar 2017