Faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbudsområdet

I henhold til Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2010 skal alle kommuner ved udgangen af 2012 offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger.

Herefter skal kommunerne mindst hvert 2. år offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger. KL har som inspiration og mulighed for at understøtte kommunernes arbejde, udarbejdet en vejledende skabelon og 7 redskaber.

I Nyborg Kommune har Skole- og Dagtilbudsudvalget godkendt de faglige kvalitetsoplysninger på møde 14. november 2012.

Du kan læse de faglige kvalitetsoplysninger for 2012 her

Sidst opdateret 02. marts 2015