Regler for dagtilbud

Nyborg Kommune anviser plads i dagtilbud ca. 1 måned før barnet skal starte.

Anvisning af plads sker via Digital Pladsanvisning. Det er derfor vigtigt at dine kontaktoplysninger er korrekte, således at du bliver adviseret pr. mail, når der er ny post i Digital Pladsanvisning. Accept eller afvisning af plads gøres via Digital Pladsanvisning og svarfristen er 5 dage. Såfremt Pladsanvisningen ikke har modtaget tilbagemelding inden svarfristen udløber, tilbydes pladsen til et andet barn. I særlige tilfælde (f.eks. ferie) kan svarfristen forlænges.

Pladser tildeles efter anciennitet. Børn med særlige sociale, pædagogiske eller pasningsmæssige behov kan efter konkret faglig vurdering bryde ancinnitetsprincippet.

0-2 årige

I forbindelse med anvisning af plads betragter Nyborg Kommune dagpleje og vuggestue som et samlet dagtilbud for aldersgruppen 0-2 år.

Ved ønske om plads i dagpleje er der mulighed for, at ønske en bestemt dagplejer/lokalområde, og så vidt det er muligt imødekommer vi dette.

Ønsker du en vuggestuenplads til dit barn og dette ikke kan imødekommes, tilbyder vi automatisk en dagplejeplads til den ønskede behovsdato. Det er så muligt at stå til overflytning til en vuggestueplads i en periode på 6 måneder. Børn med søskende i en integreret instituiton kan stå til overflytning til vuggestue, så længe at den periode de får sammen er minimum et halvt år. Søskende har ikke fortrinsret til vuggestueplads.

I vuggestue er startdatoen den 1. i måneden. I dagpleje er det muligt, at starte den 1. eller 16. i måneden - jvf. regler om pasningsgaranti.

3-5 årige

Når du søger om en børnehaveplads til dit barn, skal du som minimum angive to ønsker i form af en første- og andenprioritet. I Ullerslev er det nok at vælge en - enten Vibereden eller Myretuen. 

Dit barn vil, i det omfang det er muligt, blive tilbudt plads i en af de to ønskede institutioner. Er dette ikke muligt, og dit barn tilbydes plads i en ikke ønsket institution, har dit barn mulighed for fortsat at stå på venteliste til førsteprioriteten. Tilbyder vi en ikke ønsket institution, tilbyder vi den ledige plads, som ligger tættest på din bopæl.

Børn tilbydes børnehaveplads til den 1. i den måned, hvor de fylder 3 år. I forbindelse med anvisning til børnehave i forlængelse af dagpleje/vuggestue, bliver børnene automatisk udmeldt - uanset hvilken prioritet vi tilbyder.

Børn i vuggestue i aldersintegrerede institutioner har førsteprioritet til ledige børnehavepladser i samme institution.

Søskendebørn har fortrinsret til en plads i børnehave før andre, hvis det er muligt for børnehaven at indskrive flere børn, i den pågældende måned barnet fylder 3 år.

Søskende vil i tilfælde af tilbudt andenprioritet - efter konkret vurdering - fortsat kunne stå på venteliste til førsteprioriteten, hvor søskende er indskrevet, så længe en indskrivning betyder, at søskende kommer til at gå sammen i minimum et halvt år.

Sidst opdateret 18. oktober 2018