Tilskud til privat pasning

Forældre har mulighed for at søge tilskud til privat børnepasning i stedet for at gøre brug af et kommunalt tilbud.

Ordningen gælder for børn i alderen 24 uger til børnehavestart. 

Det maximale tilskud for 2018 er 5.677 kr. pr. måned. Tilskuddet svarer til en fuldtidsplads og er betinget af, at dit barn er registreret i den kommunale pladsanvisning. Den private ordning skal være godkendt af Nyborg Kommune.

Private pasningsordninger skal ikke udarbejde pædagogiske læreplaner eller børnemiljøvurderinger.

Du kan enten vælge at bruge en godkendt børnepasser eller som selvstændig arbejdsgiver at ansætte en privat børnepasser.

I Nyborg Kommune er der følgende private børnepassere:

Rikke Hansen
www.privatdagplejerne-froerup.dk

Loise Funch Holm
www.privatdagplejeullerslev.dk 

Birgit Jensen
www.nyborgprivatedagpleje.dk

Bettina Jean Hye-Knudsen
http://viberne-privatdagpleje.dk/

Yderligere information

Retningslinjer, regler og godkendelseskriterier er nærmere beskrevet i folderen herunder.

Nyborg Kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger. Når tilskuddet bortfalder eller barnet skal i børnehave, tilbydes barnet en plads via Pladsanvisningen og barnet beholder sin anciennitet.

Ønsker du at etablere dig og søge godkendelse som privat børnepasser, er dette ligeledes beskrevet i folderen.

Information om privat pasning

Ansøg om tilskud til privat pasning

Sidst opdateret 11. oktober 2018