Rådgivning om underretning

Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du søge rådgivning hos Socialafdelingen eller bruge disse tilbud.

Du kan læse mere om det at lave en underretning, og hvad det betyder på Ankestyrelsens hjemmeside.

Del din bekymring nu

Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du ringe og få rådgivning hos ForældreTelefonen hos Børns Vilkår. Den gratis rådgivning er en anonym service for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre i barnets eller den unges netværk. Du kan læse mere på Børns Vilkårs hjemmeside.

Forældretelefonen - Børns Vilkår

Hvis du ikke oplever, at vi handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Ankestyrelsens hjemmeside kan du læse mere.

Ankestyrelsen om underretning om børn i mistrivsel

Sidst opdateret 28. september 2016