Kontrol med sociale ydelser

Nyborg Kommune arbejder aktivt på at forhindre misbrug af sociale ydelser. Til dette formål har kommunen nedsat en kontrolgruppe.

Kontrolgruppen behandler henvendelser fra kommunens ansatte, når der konstateres forhold, som kan vække undren. Kontrolgruppen modtager og behandler endvidere både navngivne og anonyme henvendelser fra kommunens borgere vedrørende mistanke om, at der sker misbrug af sociale ydelser. Du skal være opmærksom på, at hvis du i forbindelse med en henvendelse opgiver dit navn, vil det på anmodning blive videregivet til den anmeldte person.

Der er ingen formkrav til, hvordan en anmeldelse skal se ud. En anmeldelse kan eksempelvis indeholde følgende oplysninger:

  • Hvem anmeldelsen vedrører – navn, adresse med videre
  • Navn og evt. adresse på evt. modpart (samlever, ægtefælle eller kæreste), som bor og opholder sig hos ydelsesmodtager
  • Tidshorisont på det formodede misbrug af ydelser
  • Oplysninger om arbejde samtidig med kontanthjælp eller sygedagpenge

Kontrolgruppen arbejder med samtlige ydelser, som udbetales af kommunen. Modtages der anmeldelse om sort arbejde, vil kontrolgruppen underrette relevant myndighed.

Du kan kontakte kontrolgruppen på følgende måde

 

Tlf. 6333 7017

 

Digital Post (e-mail)

Via borger.dk kan du sende og modtage Digital Post fra Nyborg Kommune

Socialt bedrageri - Digital Post

Du skal bruge dit nøglekort fra NemId for at logge ind.
Har du ikke et NemId, kan du få et her

OBS
Vær opmærksom på, at du ikke kan være anonym i en e-mail.

Postadresse

Nyborg Kommune
Borgerservice, kontrolgruppen
Torvet 1
5800 Nyborg

Sidst opdateret 08. juli 2015