Elevbefordring

Der er mulighed for befordring, hvis afstanden mellem hjem og distriktsskolen er lang nok.

Kørselsberettigede elever:

I henhold til Folkeskolelovens § 26 skal kommunen sørge for befordring af skoleelever mellem distriktsskolen og hjemmet, eller dettes nærhed.

For at være kørselsberettiget gælder nedenstående afstand mellem hjem og distriktsskole.

0.-3. Klasse: mere end 2,5 km,
4.-6. Klasse: mere end 6 km,
7.-9. Klasse: mere end 7 km,
10. klasse: mere end 9 km

De elever hvor vejen er erklæret farlig skolevej, kan ligeledes få udstedt et skolebuskort. Kort over trafiksikre skoleveje kan ses her.

Se kort over trafiksikker skolevej

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barns skolevej er erklæret som farlig skolevej eller ej, så kan du kontakte kommunen, tlf. 6333 7015, e-mail: kommune@nyborg.dk

Skolebuskortet udstedes for et skoleår ad gangen 13.08.18 til 28.06.19, eller for vinterhalvåret  22.10.18 til 12.04.19.
 
Skolebuskortet kan benyttes til den kollektive trafik – lokal og regional busser på skoledage i tidsrummet 06.00-18.00. 

Hvis der ønskes skolebuskort til dit/Jeres barn i skoleåret 2018/2019 skal du/I udfylde nedenstående digitale blanket senest torsdag 5. april 2018. 

Ansøgningsskema skolebuskort

Ansøgningsfrist for skolebuskort til vinterhalvåret er 20.09.2018.

Godtgørelse af udgifter til cykel- eller knallerttransport

Såfremt eleven er kørselsberettiget pga. afstand, men ønsker at benytte cykel eller knallert mellem hjem og skole, godtgør Borgerservice udgiften til befordring med 0,53 kr. pr. km. Sæt kryds på ansøgningsskema.

Der skal afleveres opgørelse over sygedage efter 28.06.19, for at få godtgørelsen udbetalt.

Ikke kørselsberettigede elever:

Nyborg Kommune har besluttet at give ikke kørselsberettigede elever mulighed for at købe skolebuskort til nedenstående priser.

Skolebuskortet skal bestilles for et skoleår af gangen 13.08.18 til 28.06.19, eller for vinterhalvåret  22.10.18 til 12.04.19.

Priser           hele året      vinterhalvåret 
2  zoner       1.208              656
3  zoner       1.610              875
4  zoner       2.174           1.181

Skolebuskortet er gyldigt på skoledage mellem kl. 6.00 og 18.00.

Skolebuskort til ikke kørselsberettigede elever skal bestilles på vedlagte ”befordringsansøgning”. Ansøgningen skal afleveres til Borgerservice senest torsdag 5. april 2018.

Ansøgningsfrist for skolebuskort til vinterhalvåret er 20.09.2018.

Buskortet skal betales ved bestillingen. Husk at sætte kryds i rubrikken – ”ikke kørselsberettigede”.

Generelt:

Der kan ikke ydes befordring mellem hjem og SFO/klub. 

Ved skoleskift eller flytning skal der ske omberegning af afstanden, hvorfor der skal gives besked til Borgerservice/servicekontoret.

Hvis ansøgningsskema afleveres efter tidsfristen, kan det ikke garanteres, at skolebuskortet er udstedt/fornyet inden skolestart.

Husk vedr. skolebuskort. Der skal både tjekkes ind og ud i busserne.

Bemærk ved fornyelse af eksisterende skolebuskort, hvor der tillægges en ny periode, skal kortet aktiveres i bussen inden sommerferien.

Erstatningskortet kan bestilles ved Borgerservice på tlf. 6333 7015.

Hvis der ønskes andre former for buskort kan man kontakte FynBus eller se muligheder på nedenstående hjemmeside.

www.fynbus.dk

Venlig hilsen
Borgerservice, Servicekontoret

Sidst opdateret 17. december 2018