Aktuelle høringer - by og miljø

Er der høringer omkring VVM-screeninger, vejsyn mv. vil de som hovedregel blive annonceret her.

Godkendelse af reguleringsprojekt 02/2018 – Drænomlægning Åløkkevej 2, Ørbæk
I høring til og med 20. december 2018

Fornyet vandindvindingstilladelse til Herrested-Måre Vandværk
I høring til og med 28. december 2018

Fornyet vandindvindingstilladelse Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk
I høring til og med 3. januar 2019

Nyborgs bymidte til debat
I høring til og med 29. januar 2019

Se høring på industri og landbrug her

Sidst opdateret 06. december 2018