Aktuelle høringer - by og miljø

Er der høringer omkring VVM-screeninger, vejsyn mv. vil de som hovedregel blive annonceret her.

Høring om indvindingstilladelse på Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev
I høring til og med 26. februar 2019 

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven på Øksendrupvej 13, 5871 Frørup
I høring til og med 7. marts 2019

Bevaringsværdig bygninger – Nedrivningsansøgning Nederbyvej 11, 5800 Nyborg
I høring til og med 18. marts 2019

Se høring på industri og landbrug her

Sidst opdateret 18. februar 2019