Ansøgning om etablering af højtvandsdige ved Åhusene 5, Frørup

Nyborg Kommune har modtaget ansøgning om etablering af et højtvandsdige på matr. 1p, Lundsgård, Frørup.

Ansøgningsmaterialet sendes i høring i fire uger til og med onsdag 6. februar 2019.

Spørgsmål til sagen kan stilles til kommunen ved at kontakte mig på telefon 6333 7946 eller på mail: bibk@nyborg.dk

Såfremt der ikke fremkommer væsentlige bemærkninger i forbindelse med annoncering og nabohøring, forventer Nyborg Kommune at træffe afgørelse om tilladelse til højvandssikring i ultimo februar 2019. En afgørelse kan derefter påklages i en 4 ugers periode.

Først derefter kan arbejdet med etablering af højvandsikring igangsættes.

Bilag

Ansøgning

Kortudsnit - placering af diget

Konsekvensvurdering

 

Sidst opdateret 09. januar 2019