Nyborgs bymidte til debat

Hvad er vigtigst i Nyborg centrum: Parker eller parkeringspladser? Træer eller trafik? Byliv eller biler? Kulturarv eller kunst? I Nyborg Kommune har vi ikke altid svaret, men vi skal stadig prioritere pladsen.

Grafisk billede over de 9 byudviklingspunkter

”En samlet by” er navnet på et forslag til en strategi for udviklingen af det centrale Nyborg de næste 12 år. Strategien omhandler fremtiden for Nyborgs bykerne, stationsområdet inkl. Cirkuspladsen og Svanedammen samt områderne langs Storebæltsvej til motorvejen og Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

Du kan læse strategien her

Målet med strategien er bl.a. at skabe bedre sammenhæng mellem bykernen, havnefronten, Nyborg Station og områderne ved Storebæltsvej. For at nå dette mål peger strategien på, at der skal skabes gode rammer for bylivet, bedre forbindelser for især fodgængere og cyklister, og at nye byområder skal bygge på Nyborgs mange kvaliteter.

Strategien sætter også rammerne for, hvordan arealerne langs Banegårdsalleen og Lynfrost-grunden bør omdannes, så de understøtter strategiens mål.

Din mening er vigtig

Byrådet godkendte planforslaget 27. november, og forslaget vil være i offentlig høring i perioden 4. december 2018 til 29. januar 2019.

Vi vil meget gerne høre din mening om, hvordan det centrale Nyborg skal udvikle sig i fremtiden. Hvordan skaber vi den mest attraktive bymidte? Er det med parker eller parkeringspladser? Træer eller trafik? Byliv eller biler? Kulturarv eller kunst?

I hele december vil der være udstilling om planen i Korsgade 11, 5800 Nyborg. Nedenfor kan du se, hvornår udstillingen også vil være bemandet af politikere og embedsmænd, og alle er velkomne til at kigge forbi til en kop kaffe og en snak om fremtiden for det centrale Nyborg.

Fredag 30. november kl. 14-16
Lørdag 1. december kl. 10-14
Torsdag 6. december kl. 15.30-17.30
Lørdag 8. december kl. 10-14
Torsdag 13. december kl. 15.30-17.30
Lørdag 15. december kl. 10-14
Torsdag 20. december kl. 15.30-17.30

Frem til 29. januar 2019 kan du også sende skriftlige høringssvar til planen til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Vi starter allerede i 2019

Sammen med planforslaget har byrådet også godkendt en række konkrete projekter samlet i kataloget ”Lille handling med stor effekt”. I budget 2019 er der afsat 6 mio. kr. til udmøntning af projekterne.

Du kan læse mere om projekterne i idékataloget her

Miljøvurdering af planforslaget

Forslag til ”En samlet by – Strategisk udviklingsplan for Nyborg” er omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurdering af planer. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der beskriver de sandsynlige miljøpåvirkninger af planen.

Du kan læse miljørapporten her

Sidst opdateret 28. november 2018