Nyborgs bymidte til debat

Planforslaget 'En samlet by' har været i offentlig høring perioden 4. december 2018 til 29. januar 2019. Planforslaget forventes endelig vedtaget i marts 2019, hvor politikerne tager stilling til de indkomne høringssvar.

Grafisk billede over de 9 byudviklingspunkter

'En samlet by' er navnet på et forslag til en strategi for udviklingen af det centrale Nyborg de næste 12 år. Strategien omhandler fremtiden for Nyborgs bykerne, stationsområdet inkl. Cirkuspladsen og Svanedammen samt områderne langs Storebæltsvej til motorvejen og Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

Du kan læse strategien her

Målet med strategien er bl.a. at skabe bedre sammenhæng mellem bykernen, havnefronten, Nyborg Station og områderne ved Storebæltsvej. For at nå dette mål peger strategien på, at der skal skabes gode rammer for bylivet, bedre forbindelser for især fodgængere og cyklister, og at nye byområder skal bygge på Nyborgs mange kvaliteter.

Strategien sætter også rammerne for, hvordan arealerne langs Banegårdsalleen og Lynfrost-grunden bør omdannes, så de understøtter strategiens mål.

Vi starter allerede i 2019

Sammen med planforslaget har byrådet også godkendt en række konkrete projekter samlet i kataloget ”Lille handling med stor effekt”. I budget 2019 er der afsat 6 mio. kr. til udmøntning af projekterne.

Du kan læse mere om projekterne i idékataloget her

Miljøvurdering af planforslaget

Forslag til ”En samlet by – Strategisk udviklingsplan for Nyborg” er omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurdering af planer. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der beskriver de sandsynlige miljøpåvirkninger af planen.

Du kan læse miljørapporten her

Baggrundsmateriale

Som baggrundsmateriale til planarbejdet er der blevet udarbejdet en byrumsanalyse for planområdet med fokus på området ved Nyborg Station og områderne langs Storebæltsvej. Analysen supplerer en tidligere byrumsanalyse for Nyborgs bykerne, der er udarbejdet i 2014.

Du kan tilgå analyserne herunder.

Byrumsanalyse 2018

Byrumsanalyse 2014

Sidst opdateret 06. februar 2019