Digitale informationstandere

Nyborg Kommune har 1 stor digital informationsskærm opstillet på Dyrehavevej og 3 mindre ved indfaldsveje til Ullerslev og Ørbæk og ved Nyborg Station.

Informationsskærmene skal være med til at profilere Nyborg Kommune med bl.a. kultur- og sportsbegivenheder og kommunale kampagner, der foregår i Nyborg Kommune. 

Grafikken til skærmene skal have et layout, der følger Nyborg Kommunes retningslinjer, så der ikke bliver problemer bl.a. i forhold til læsevenligheden og ikke mindst trafiksikkerheden

Retningslinjer for grafikken

 • Spots på informationsstanderne skal profilere Nyborg Kommune, kommunale kampagner og kultur-, musik- og sportsbegivenheder, herunder kommercielle musik-,  kunst- og kulturarrangementer og events, der foregår i Nyborg Kommune. 
  Ved markedsføring af kommercielle musik-, kunst- og kulturarrangementer og events skal der fokuseres på det kulturelle aspekt i arrangementet.
 • Arrangementer, der er nævnt på kommunes hjemmeside under events, kan også markedsføres på informationsstanderne. Disse arrangementer vil blive vist oftere end andre arrangementer.
 • Der må ikke bruges levende billeder eller bevægelige dele (video, flash, m.m.) på spottene. 
 • Spottene må ikke indeholde stødende billeder eller tekst. 
 • Der må ikke være religiøse eller politiske budskaber på spots. Logoer fra sponsorer må figurere på spottet i bunden af grafikken svarende til 257x50 pixels. 
 • Spots må ikke indeholde farver eller dele, der kan forveksles eller har lighed med Færdselsstyrelsens skilte, signalanlæg og afmærkninger eller i øvrigt kan virke vildledende eller være til ulempe for færdslen. 
 • Spots må ikke have baggrund i kraftige eller skrigende farver fx hvid, gul eller lys grøn.

Hvem har mulighed for at få grafik på? 

Folkeoplysende godkendte foreninger

Foreninger og klubber, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, har, hvis der er plads til det, mulighed for 1 spot om året. Dette spot kan evt. bruges til et åbent hus arrangement eller et andet arrangement, hvor foreningen eller klubben ønsker at profilere sig.

Sportsforeninger og – klubber

Til sportsforeninger og –klubber, der spiller på divisionsniveau eller svarende hertil, har, hvis der er plads til det, mulighed for plads på informationsstanderne til alle kampe, der foregår på hjemmebane. 

Foredrag

Arrangerer du et foredrag med et kendt ansigt, tilbyder vi også plads på informationsstanderne. Definitionen af det kendte ansigt er, at foredragsholderen skal være kendt fra landsdækkende medier. Som eksempel kan nævnes Søren Ryge, Chris McDonald eller lignende personer.

Forbehold

Nyborg Kommune forbeholder sig retten til at fravælge arrangementer, vi vurderer, der ikke skal være på informationsstanderne.

Nyborg Kommune forbeholder sig retten til at kræve ændringer i spottene, såfremt at vi vurderer, at det er modstridende i forhold til vores retningslinjer.

Nyborg Kommune kan ved specielle arrangementer afvige fra vores retningslinjer.

Omkring grafikken

Spottet skal leveres som JPEG fil med en opløsning på 257x385 pixels og i RGB farve (8 eller 16 Bit) minimum 10 dage før forventet visning. 

Hvert enkelt spot vises i 60 sekunder ad gangen. Dette er inkl. udtoning af overgang til næste spot. Der kører i  gennemsnit 8 spot ad gangen mellem kl. 6 og kl. 24 på Storebæltsvej og mellem kl. 7 og kl. 19 på Dyrehavevej. 

Der garanteres en visningsperiode på min. 1 uge op til det pågældende arrangement. 

Betaling

Der opkræves ikke betaling for visning. Vi henstiller i stedet til, at annoncørerne anvender de nødvendige midler til at få udarbejdet et professionelt layout fx ved at få en grafiker til at lave spottet. 

Korrektur

Betaler du en grafiker for at få rettet dit spot til, og er du i tvivl, om spottet er korrekt, så er det en god ide at sende det til os først. Så kan vi fortælle dig, hvordan vi gerne vil have det fremstår, og du sparer en masse korrespondance med tilretning.

Anbefalinger til de gode spots

 • Brug mørk/sort baggrund på spots. Helt hvid baggrund eller baggrund med kraftige eller skrigende farver må ikke bruges. 
 • Brug lys tekst på den mørke baggrund. Vi fraråder, at der bliver brugt en helt hvid farve (RGB 255,255,255). Brug i stedet lys grå (RGB 191,217,230). 
 • Undgå brug af grafik og billeder med mange detaljer.
 • Brug enkle, tydelige og store skrifttyper. Brug korte budskaber. 3 linjer som fx overskrift, tid og sted og hjemmesideadresse er at foretrække. 

For yderligere oplysninger

Kontakt Sussie Baassel Holdt, Sekretariatet, tlf. 6333 7766 eller på e-mail: sbhc@nyborg.dk

Sidst opdateret 11. januar 2018