Rottebekæmpelse

I Nyborg Kommune er bekæmpelse af rotter betalt over ejendomsskatten.

Rotten Fumle fra kampagnen rotteangreb.dk

Rotter

Har du konstateret eller har du mistanke om rotteangreb på din bopæl, skal du straks anmelde det. Herefter får du besøg af kommunens rottebekæmper. 

Du kan anmelde rotter til Kiltin ved at anvende linket i den gule boks til højre.

Du kan også ringe til dem på tlf. 3398 6633 mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14.

Ved anmeldelser af rotter udendørs er responstiden max. 8 dage inden første besøg. Ved anmeldelse af rotter indendørs er responstiden max. 24. timer inden første besøg.

Ugleprojekt 2018 – Biologisk rottebekæmpelse

Status 23. marts 2018: Grundet stor interesse er alle uglekasser allerede afsat.

Uglens habitat er under pres, da dens naturlige levested, som gamle og hule træer, forsvinder.

Nyborg Kommune ønsker at fremme dens levevilkår ved at opsætte et antal ugle kasser i kommunen. Da ugler er dygtige jagtfugle og har mus og rotter på menukortet, vil det være en win-win at opsætte ugle kasser i forhold til rottebekæmpelse. Et ynglepar fanger ca. 5.000 rotter og mus om året.

Ugleprojektet er en del af de indsatsområder fra kommunens rottehandleplan 2016-18, hvis overordnet målsætning er at begrænse rotters levevilkår.

Uglens naturlige habitat er skoven eller i nærheden af skov. For at uglen vil indtage en ugle kasse, skal der helst være skov eller en gruppe af træer i nærheden. Ugle kassen skal helst være udstyret med redemateriale, f.eks. halm eller flis udformet som en rede, før den vil bosætte sig.. Den bygger ikke selv sin rede.

Kommunen har indkøbt et antal ugle kasser, som frivillige borgere i kommunen kan låne kvik og frit. Betingelsen for at du kan få en kasse udleveret er:

  • At du selv opsætter kassen et egnet sted på din ejendom på egen risiko. (vejledning medfølger).
  • At du lader registrere, hvor du sætter ugle kassen op.
  • At du giver kommunens biolog adgang til din ejendom til monitering (overvågning) af uglerne 
  • At du giver DOF, Dansk Ornitologisk Forening adgang til din ejendom til ringmærkning af evt. unger.
  • At du følger den medfølgende vejledning i vedligeholdelse af kassen (nyt redemateriale).
  • At kommunen kan tage kassen tilbage.

Kommunen vil efter et tidsrum evaluere projektets succes, om uglen har fået fremgang og ikke mindst om rottebestanden/rotteanmeldelser i nærområdet er blevet reduceret.
Hvis du er interesseret i Ugleprojektet 2018 kan du få udleveret en ugle kasse ved henvendelse til Bjarne Kristoffersen, Teknik- og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg.

Udvidet service

Pr. 1. marts 2018 har Nyborg Kommune udvidet service for bekæmpelse af rotter ved anmeldelse indendørs rotter til også at omfatte bekæmpelse i weekender/helligdage.

Har du fået rotter indendørs på en weekenddag eller helligdag og det ikke kan vente til efterfølgende mandag, kan du nu som noget nyt benytte dig af kommunens udvidet service, hvor bekæmpelsesfirmaet rykker ud til bekæmpelse i weekender og helligdage. Tilbuddet gælder KUN ved anmeldelse af rotter indendørs i beboelse.

Ved indendørs forstås inden for beboelsens fire ydervægge og tag.

Garager/Carporte, skur eller andre bygninger uden beboelse, som er sammenbygget med boligen er ikke omfattet af tilbuddet. Her gælder den almindelige responstid på max. 8 dage.

Du kan enten anmelde rotter indendørs på denne side, eller ringe på tlf. 2916 4073 i tidsrummet kl. 8-17. Anmelder du fra hjemmesiden, vil du blive kontaktet af en autoriseret rottebekæmper, der aftaler det videre forløb.

Tlf. 2916 4073 benyttes kun til weekend/helligdage opkald. På hverdage anvendes tlf. 3398 6633.

Fumle og Bumle

Der er rigtig mange rotter i Danmark, og antallet af anmeldelser er på landsplan stedet de seneste år.

En ny kampagne viser nu, at der er meget, man selv kan gøre for at undgå at få besøg af rotter. Vores ven Fumle og hans fætter Bumle viser dig hvordan du kan forebygge i en række små film.

Anmeld rotter

Sidst opdateret 23. marts 2018