Byggetilladelser

Ethvert byggeri skal godkendes af kommunen. Send en byggeansøgning i god tid inden du skal i gang med at bygge.

Et legohus på byggetegninger

Det er Teknik- og Miljøafdelingen, der administrerer byggelovgivningen, og her kan borgere og virksomheder få hjælp og vejledning i forbindelse med et byggeprojekt. 

Inden ansøgning om byggetilladelse

Hvis dit private eller din virksomheds projekt synes svært at gennemskue i forhold til en ansøgning om byggetilladelse, eller du er i tvivl om noget, så kontakt os for et forhåndsdialogmøde, inden du sender ansøgningen til Byg og Miljø. Så kan vi få en snak om muligheder og nødvendigt materiale til ansøgningen. Det kan spare både dis selv og os for unødig forsinkelse af sagen.

OBS! Byg og Miljø holder weekend-lukket i uge 47

Ansøgningsportalen til brug ved byggeansøgninger, Byg og Miljø, holder lukket i dagene 24.-26. november 2017. Det er dermed ikke muligt at oprette nye byggesager, eller indsende materiale på eksisterende sager, i denne periode. Portalen er åben igen fra mandag 27. november 2017.

Søg byggetilladelse

Du søger byggetilladelse ved at sende en ansøgning (tryk på "Søg byggetilladelse, anmeldelse og nedrivning" under selvbetjening til højre) vedhæftet en beskrivelse af byggeriet, med tegninger, optegnet målfaste og målsatte, der viser hvad, hvor og hvor meget der skal bygges, samt beskrive hvilke materialer og konstruktioner der anvendes.

Ved mindre byggerier f.eks. garager, carporte, udhuse m.v. kan du måske selv udføre det nødvendige tegningsmateriale. Ved parcelhusbyggeri, tilbygninger m.m., skal du normalt søge professionel rådgivning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøafdelingen.

Sidst opdateret 13. november 2017