Byggetilladelser

Ethvert byggeri skal godkendes af kommunen. Send en byggeansøgning i god tid inden du skal i gang med at bygge.

Banner med reklame for den nye online løsning til byggeansøgning

Det er Teknik- og Miljøafdelingen, der administrerer byggelovgivningen, og her kan borgere og virksomheder få hjælp og vejledning i forbindelse med et byggeprojekt.

Søg byggetilladelse

Du søger byggetilladelse ved at sende en ansøgning (tryk på "Søg byggetilladelse, anmeldelse og nedrivning" under selvbetjening til højre) vedhæftet en beskrivelse af byggeriet, med tegninger, optegnet målfaste og målsatte, der viser hvad, hvor og hvor meget der skal bygges, samt beskrive hvilke materialer og konstruktioner der anvendes.

Ved mindre byggerier f.eks. garager, carporte, udhuse m.v. kan du måske selv udføre det nødvendige tegningsmateriale. Ved parcelhusbyggeri, tilbygninger m.m., skal du normalt søge professionel rådgivning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøafdelingen.

Sidst opdateret 23. august 2016