Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bygnings- og Boligregistret indeholder oplysninger om alle ejendomme i landet. Oplysningerne omfatter bygningsforhold, bolig- og erhvervsforhold.

I Nyborg Kommune vedligeholdes Bygnings- og Boligregistret i Teknik- og Miljøafdelingen, men det er boligejerens pligt at sørge for, at vi har de rette oplysninger.

Har du ændringer til BBR?

Henvend dig til Teknik- og Miljøafdelingen, hvis du mener, at der er uoverensstemmelse mellem BBR-meddelelsen og de faktiske forhold på din ejendom.

Du kan se kommunens oplysninger på BBR-meddelelsen.

Erhvervsejendomme i BBR

Læs om registrering af erhvervsejendomme i BBR her

Se dine BBR-oplysninger

Der sendes reviderede BBR-meddelelser, når en ejendom skifter ejer, eller når der er gennemført bygningsændringer, og byggesagen afsluttes. Som ejer af en ejendom kan du også få en BBR-meddelelse ved at henvende dig til Teknik- og Miljøafdelingen. Med digital signatur kan du desuden få adgang til oplysningerne om din ejendom på Erhvervs- og Byggestyrelsens offentlige informationsserver (OIS).

Den offentlige informationsserver - din genvej til ejendomsdata

Sidst opdateret 14. juli 2017