Ejendomsskattebillet

Ejendomsskattebilletten sendes til e-boks/digital post omkring 1. februar 2018.

Folketinget har maj 2017 indgået en boligaftale om, hvorledes boligskatterne skal være fremover.

Lovændringer er endnu ikke fremlagt i folketinget til vedtagelse.

Aftalen omhandler fastfrysning af ejendomsskatten i forhold til 2016 og 2017. Ændringen vil ifølge boligaftalen ske ved ændring af 2. rate 2018.

Lovforslag vil fremgå af folketingets hjemmeside

Generelt om ejendomsskattebilletten

Der vedlægges indbetalingskort for begge rater for 2018 for de ejendomme, som ikke er tilmeldt Betalingsservice.

Hvis du er fritaget for modtagelse af digital post, vil du modtage ejendomsskattebillet som brev i perioden 2.- 10. februar 2018.

Om Digital Post for virksomheder og foreninger læs mere på www.virk.dk

Læs her om fritagelse for Digital Post

Rater

Ejendomsskatten for 2018 er delt op på 2 rater:

1. rate forfalder pr. 1. marts 2018 med sidste rettidige betalingsdato 1. marts 2018
2. rate forfalder pr. 1. september 2018 med sidste rettidige betalingsdato 3. september 2018

Betaling af ejendomsskatten kan ske sådan

  1. Via betalingsservice
    Er betalingen tilsluttet betalingsservice, vil du modtage ejendomsskattebilletten uden girokort.
  2. Ønskes betalingsservice
    Ønsker du fremover at betale via betalingsservice, skal du henvende dig til dit pengeinstitut med de fremsendte girokort, eller tilmelde betalingen via netbank.
  3. Via de fremsendte girokort 
    Ved betaling i Netbank, bedes du anvende læselinien på det udsendte girokort for pågældende rate og år.

Ved for sen indbetaling

Få mere information om renter og gebyr her

Grundskyld

Få information om grundskyld her 

Bidrag

Skorstensfejer

Få mere information om skorstenfejergebyr og skorstensfejning her 

Renter/gebyr

Spørgsmål rettes til opkrævningsafdelingen i Borgerservice på tlf. 6333 7121.

Jordflytningsgebyr

Opkræves jf. Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune. Gebyret er kr. 16 for året 2018.

Få mere information om forurenet jord her

Rottebekæmpelse

Opkræves som 0,096 0/00 af ejendomsværdien.

Få mere information om rottebekæmpelse her 

For yderligere oplysninger, kontakt

Har du spørgsmål til din ejendomsskattebillet, eller ønsker du oplyst ejendomsværdien eller grundværdien på din ejendom, kan du ringe til Tina Kromann tlf. 6333 7943 eller Ulla Pedersen tlf. 6333 7115 eller du kan skrive til e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Har du derimod spørgsmål til selve beregningen af ejendomsværdien eller grundværdien, herunder evt. klage over samme,  skal du kontakte SKAT på tlf. 7222 2826 eller på SKAT's hjemmeside.

www.skat.dk

Du kan se mere om skat af ejendom på www.borger.dk

Sidst opdateret 13. december 2017