Udbud af storparcel i Jagtenborg, Nyborg

Nyborg Kommune udbyder Løbegangen 43-53 og en lille del af det grønne fællesareal i alt ca. 7.500 m2 til salg.

Luftfoto over Jagtenborg

Arealet kan anvendes til tæt-lav boligbyggeri.

Grundene er p.t. udlagt til parcelhusgrunde og grønt fællesareal, men vil I forbindelse med et salg blive sammenlagt til 1 matrikel.

Supplement nr. 2 til Lokalplan nr. 200 – For boligområdet i Jagtenborg i Nyborg – der muliggør den ændrede anvendelse er i offentlig høring.

Grunden udbydes uden en mindstepris.

Ud over grundkøbesummen skal køber afregne 579.380,28 kr. excl. moms for byggemodningsbidrag til el, vand, varme og tilslutningsbidrag til regn- og spildevand. Køber skal være opmærksom på, at ovennævnte beløb dækker for 6 tilslutninger for så vidt angår el og regn- og spildevand. Yderligere tilslutninger skal afregnes direkte med forsyningsselskaberne. Specifikation fremgår af salgsmaterialet.

Grunden sælges på baggrund af projekt og pris. Nyborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Accept af købstilbud og projekt vil ske under forudsætning af, at supplement nr. 2 til Lokalplan nr. 200 – For boligområdet i Jagtenborg i Nyborg – godkendes af Byrådet.

Købstilbud og projekt skal være Nyborg Kommune i hænde senest 14. marts 2017 kl. 12.

Skriv eller ring til Hanne Tornhøj, e-mail: hto@nyborg.dk, tlf. 6333 7947 eller Lone H. Larsen, e-mail: lola@nyborg.dk, tlf. 6333 7945, hvis I ønsker salgsmateriale tilsendt.

Oversigtskort over storparcel i Jagtenborg

Sidst opdateret 06. februar 2017