Tilbud og ydelser

Praktikpladsen står altid klar med hjælp.

To sammensamtte billeder af en laborant og en konditor

Vi har blandt andet følgende tilbud og ydelser:

  • Information om ledige praktikpladser og virksomheder.
  • Netadgang til mobile pc'ere.
  • Workshop-area til møder mellem unge og vejledere.
  • Lounge-område til læsning af materiale og dialog med vejledere.
  • Fyraftensmøder.
  • Arrangementer.

Åbningstider og fordeling af vagter

Praktikpladsen Nyborg er fra 1. oktober 2018 åbent således:
1. halvår: Ugerne 1-6, 8-12, 14-26.
2. halvår: Ugerne 32-41, 43-51.

Mandage i ulige uger dækkes af Svendborg Erhvervsskole.
Mandage i lige uger dækkes af Nyborg Gymnasium.
Onsdage i ulige uger dækkes af Ungdomsskolen.
Onsdage i lige uger dækkes af VUC.
Torsdage i ulige uger dækkes af Jobcentret.
Torsdage i lige uger dækkes af Jobcentret.

Bemanding fra uddannelserne og jobcentret

Nyborg Gymnasium: 
Ib Kirkeby Poulsen, mail: ikp@nyborg-gym.dk

VUC:
Jette Buekjær Carlsen, mail: jet@vucfyn.dk 
Anders Munch Hansen, mail: mun@vucfyn.dk

Ungdomsskolen:
Christina Kitt Markuslund, mail: ckm@nyborg.dk 

Svendborg Erhvervsskole: 
Jette Koefoed Klausholm, mail: jkk@svend-es.dk

Jobcentret:
Marlene Gjørsig, mail: mgj@nyborg.dk
Marianne Wichmann, mail: marw@nyborg.dk
     
Social- og sundhedsuddannelsen:
Maj-Britt Bruun Madsen, mail: mbm@nyborg.dk
Helene S. Nielsen eller Iben Brøndum fra Sosufyn
Træffes I Praktikpladsen Nyborg følgende dage i 2. halvår 2018: Den 28/6, 23/8, 28/9, 18/10, 28/11 og 20/12.

Sidst opdateret 14. september 2018