Aktiviteter i Ældre Sagen

Ældre Sagen har en bred vifte af aktiviteter, som vi i Sundheds– og Omsorgsafdelingen kan henvise dig til. De faste aktiviteter er beskrevet nedenfor.

Ældre Sagen

Aktiviteterne er tilsigtet en bred målgruppe. Der er dog enkelte aktiviteter, som er tilsigtet en specifik målgruppe, hvilket vil være beskrevet nærmere under hvert punkt. Nogle aktiviteter er gratis, og andre er der en udgift forbundet med aktiviteten. Det står skrevet de steder, der er en udgift.

Spiseven

Kunne du tænke dig at spise dine måltider sammen med en spiseven? Tilbuddet giver dig mulighed for socialt samvær i forbindelse med dine måltider.
Spisevennen får måltidet gratis fra Madhuset. 

Nyborg
I Nyborg har du mulighed for at få tildelt en spiseven, der kommer 1 gang om ugen i dit eget hjem for at spise sammen med dig. 

Kontaktperson:
Nyborg/Ullerslev - Ib Kruse, tlf. 2467 4997

Ørbæk 
I Klub Ørbæk har du mulighed for socialt samvær ved at deltage i en spisegruppe, hvor der er rig mulighed for at møde nye mennesker over et måltid. 

Kontaktperson: 
Ørbæk - Lone Vilhelmsen, 2045 7719


Besøgsven

Du har mulighed for at få besøg af en besøgsven ca. 1 gang om ugen. 
Besøget er individuelt, og kan være en snak over en kop kaffe, en gåtur osv. 

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Ib Kruse, 2467 4997
Ørbæk - Karen G. Larsen, 2344 0745


Ledsagerordning

Hvis du bor på plejecenter eller er hjemmeboende og modtager hjemmehjælp, kan du få ledsagelse til at komme til og fra f.eks. sygehuset eller speciallæge.  

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Birgit Robson, 5040 3249 
Ørbæk - Hanne Ringsmose, 6133 8596

Bisidderordning

Bisiddere kan støtte dig til samtaler med kommunen, banken osv. De er ikke advokater eller fortalere for borgere, men har en lyttende funktion, så du bagefter kan drøfte indholdet med bisidderen. Der skal afgives en fuldmagt fra dig til bisidderen.

Kontaktperson:
Nyborg/Ullerslev - Bo Thygesen, 2162 7180
Ørbæk - Hanne Ringsmose, 6133 8596

Vågetjeneste

Vågetjenesten kan støtte døende borgere og pårørende på plejecentre og i eget hjem. Vågetjenesten vil sidde hos borgeren og dække de behov, borgeren måtte have gennem medmenneskeligt nærvær.

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Vagttelefon, 4049 4622 
Ørbæk - Karen G. Larsen, 2344 0745

En hjælpende hånd

Du har mulighed for at få en hjælpende hånd til små praktiske gøremål i hjemmet. Det kan f.eks. være at hænge billeder op, skifte pærer osv. 

Kontaktperson:
Ørbæk - Robert Rasmussen, 2324 0250
Nyborg - Mogens Blidegn, 6065 1945
Ullerslev - Niels Jørgen Nielsen, 6133 2124


Tryghedsopkald

Tryghedsopkaldene er for dig, der bor alene og er isoleret i eget hjem. En frivillig ringer til dig hver morgen for at snakke om din tilstand eller andre ting, som kunne være relevante for din situation. 

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Hanne Grove, 6531 3865
Ørbæk - Anny Madsen, 6091 3263

It-hjælp

Der er hjælp at hente, hvis du har udfordringer med computer og internet afhængigt af dit it-behov og -niveau. 

Klar til den digitale hverdag for begyndere

En it-vejleder kommer hjem til dig og underviser i brugen af computer og internettet. It-vejlederne kan hjælpe med f.eks. NemID og Digital postkasse. 
Hvis du ikke har computer selv, har it-vejlederen mulighed for at tage en computer og internet med ud til dig, som kan anvendes i undervisningen.  

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Bodil Sindal, 6070 8266  
Ørbæk - Mogens Petersen, 3012 6671

PC-hjælp
PC-hjælp er for borgere, der er kørt fast i et program eller deres computer driller.  

Kontaktperson: 
Ældre Sagens kontor, 6333 0555
Formålet er at støtte borgere i at kunne anvende computer og internet.

It-caféer

It-caféerne er for borgere i eget hjem, der har brug for hjælp til it. 

Nyborg
I Senior Info fredage kl. 10-13
Digitale tirsdage kl. 10-13

Kontaktperson: 
Bodil Sindal, 6070 8266
 
Ørbæk
I Ørbæk Midtpunkt onsdage kl. 9.30-11.30

Kontaktperson: 
Mogens Petersen, 3012 6671
 
Ullerslev
På Søndre Skole, Svendborgvej 39 tirsdage kl. 13.30-15.30

Kontaktperson:
Hans Jørgen Pedersen, 2392 0083

It-undervisning

Du har mulighed for at deltage i forskellig undervisning, hvor der bl.a. undervises i e-mail, brugen af internet, tekstbehandling, billedbehandling osv. 
Der betales for undervisningen. 

Nyborg
Undervisningen foregår i Adelgade 6 i Nyborg. 

Ullerslev
Undervisningen foregår i Ullerslev Kulturcenter.

Kontaktperson: 
Bodil Sindal, 6070 8266  

Ørbæk
Undervisningen foregår i Ørbæk Midtpunkt. 

Kontaktperson:

Mogens Petersen, 3012 6671

 

Stolegymnastik

Stolegymnastik er for beboere på plejecentre og hjemmeboende. Det foregår på Tårnparken om onsdagen og på Rehabiliteringscenter Jernbanebo om torsdagen.

Kontaktperson: 

Nyborg/Ullerslev - Lene Torup, 2020 6122 (Tårnparken) og Hanne Thorsen, 3013 1667 (Jernbanebo) Ørbæk - Karen G. Larsen, 2344 0745

 

Traveture og cykelture

Traveture og cykelture er for alle borgere. Interesserede samles til en fælles trave– eller cykeltur, hvor fokus er at være aktiv samtidig med, at man er social. Tilmelding er ikke nødvendig. 
Traveturen er hver onsdag med start fra Lauses Grill i Nyborg. Tidspunktet oplyses af kontaktpersonen. 

Kontaktpersoner: 
Tommy Gedsø, 2103 5174
Gerner Svendsen, 6610 8659
 
Cykelturen er hver tirsdag fra Midtermolen ved Lausens Grill i Nyborg. Tidspunktet oplyses af kontaktpersonen. 

Kontaktperson: 
Ole Poulsen, tlf. 2135 8825

Krolf

Krolf er en blanding af kroket og golf. En krolfbane har normalt 12 huller og spilles af 2 til 6 deltagere, hvilket gør spillet hyggeligt og socialt.
Her har du mulighed for at være aktiv og social sammen med øvrige deltagere. 
Krolf foregår ved Rehabiliteringscenter Jernbanebo mandage 9.30-11 og 11-12.30. 

Kontaktperson:
Nyborg/Ullerslev - Kai Christensen, 6436 4548

Motion/gymnastik

Motion/gymnastik er for alle borgere, der er interesseret i at styrke deres smidighed og få mulighed for social samvær med andre. Aktiviteten er åben for alle. 
Det foregår i TIF’s Idrætshal torsdage kl. 9.30-10.30. Der er en udgift ved deltagelse. 
 
Kontaktperson:
Ørbæk - Inger Jensen, 6225 2238

Qi Gong

Qi Gong er en blanding af et væld af kinesiske helbredsøvelser. Qi Gong er med til at opbygge kroppens indre energi samtidig med, at du er fysisk aktiv. 
Qi Gong-undervisningen er åben for alle. Undervisningen foregår torsdage kl. 10.00-11.00 og 12.00-13.00 i Nyborg Idrætscenter. 

Kontaktperson: 
Lizzi Pedersen, 2295 0967

Svømning

Interesserede har mulighed for at samles til fælles svømning, hvor fokus er på at være både fysisk og socialt aktiv. 
Svømningen foregår tirsdage og fredage kl. 9-12 i Nyborg Svømme– og Badeland, Storebæltsvej 13-15 i Nyborg. Der er en udgift forbundet med deltagelse. 

Kontaktperson
Tommy Gedsø, 2163 5174

Petanque

Petanque er et boldspil, hvor målet er at kaste en petanquekugle så tæt som muligt på en lille trækugle. Det spilles normalt på en grusbane eller græsplæne af to dystende hold, der skiftevis kaster kuglerne.  

Aktiviteten er åben for alle. 

Det foregår mandage kl. 9.30-11.30 i TIF’s Idrætsanlæg. 

Kontaktperson:
Ørbæk - Jens Erik Kristensen, 3070 0399

Billard

Billard er en fællesbetegnelsen for en række spil, der udøves på et specielt billardbord indeholdende et antal kugler, der af spillere stødes rundt på bordet ved hjælp af en billardkø. 

Der er hold for både begyndere og øvede. 

Aktiviteten foregår mandage kl. 9-12 i Billardhuset, Johs. Høirupsvej 90. 

Kontaktperson:
Nyborg/Ullerslev - Tommy Gedsø, 2163 5174

Formiddagscafé 

Formiddagscaféen er åben for alle borgere.
Caféen er den første torsdag i måneden kl. 10-12 i Ældre Sagens lokaler i Adelgade 6 i Nyborg. 
Der er en udgift til kaffe og brød ved deltagelse. 

Kontaktperson:
Nyborg/Ullerslev - Dagny Løvkvist, 2371 5747

Søndagscafé

Søndagscaféen er åben for alle borgere. 
Caféen foregår den første søndag i måneden kl. 14-16 i Gæstecaféen på Plejecenter Rosengården. 
Der er en udgift til kaffe og kage ved deltagelse.  

Kontaktperson:
Ørbæk - Kirsten Holst, 2047 7767

Demenscafé

Aktiviteterne kan bl.a. bestå af levende musik og banko. Demenscafé er for borgere med demens. 

Nyborg
Aktiviteterne foregår mandage i lige uger på Plejecenter Tårnparken, Tårnparken 42, 5800 Nyborg.  
 
Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev -Jonna Holtze, 6160 5863

Ørbæk
Aktiviteterne foregår 2. mandag i måneden i Gæstecaféen på Plejecenter Rosengården. Der er en udgift for kaffe og kage ved deltagelse.  

Kontaktperson:
Ørbæk - Karen G. Larsen, 2344 0745

Spis sammen søndage for enlige mænd

Aktiviteten er åben for alle enlige mænd. Arrangementet er den sidste søndag i måneden på Villa Gulla, Østervoldgade 44 i Nyborg. Der er en udgift ved deltagelse. 

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Ib Kruse, 2467 4997

Læsekreds

Der er møde i læsekredsen onsdag formiddag eller torsdag aften en gang om måneden. 
Alle er velkomne.  

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Tove Jensen, 3063 9436

Syng med

Du har mulighed for at gå til sang og på en sjov være socialt aktiv. Aktiviteten er for alle borgere. 

Ullerslev
Aktiviteten foregår mandage i Menighedsrådets Sognehus kl. 14-16. Tilmelding er ikke nødvendigt, og der er en udgift ved deltagelse. 
 
Kontaktperson:
Karen Olsen, 6535 1625
 
Nyborg 
Aktiviteten foregår tirsdage i Bastionen kl. 14.30-16.30. Tilmelding er ikke nødvendigt. Der er en udgift til kaffe og kage ved deltagelse.

Kontaktperson: 
Birgit Laugesen, 6064 3583

Formiddagsfilm

Aktiviteten er åben for alle. Filmene udvælges i samarbejde med Venneforeningerne. Der vises 6 film pr. år på skiftende ugedage. Deltagerne betaler et mindre beløb for deltagelse og kørsel. Beboere på plejecentre afhentes og afleveres.  

Kontaktperson:
Nyborg/Ullerslev - Dorit Myltoft, 6530 1088

Kortspil

Der er forskellige muligheder for at spille kort.
I Ældre Sagens lokaler i Adelgade 6, Nyborg:
Bridge - let øvede mandage kl. 13.30-17 og tirsdage kl. 14-17.30
L´hombre - let øvede om mandagen kl. 9.30-12

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Mary Jørgensen, 6531 1230
 
På Dalgården, Odensevej 13 i Ullerslev:

Bridge - øvede/let øvede onsdage kl. 13-16.30

Kontaktperson:
Ullerslev - Karen Olsen, 6535 1625

Hvis du ønsker at blive frivillig i Ældre Sagen, er du velkommen til at tage kontakt til den enkelte kontaktperson. I Ældre Sagen tegnes der forsikring for alle frivillige. 
 
Ældre Sagen i Nyborg Kommune er opdelt i to lokalafdelinger: 
Ældre Sagen i Nyborg/Ullerslev og Ældre Sagen i Ørbæk. 
 
Kontaktperson til Ældre Sagen
Ældre Sagen i Nyborg/Ullerslev - Ib Kruse, 2407 4997
Ældre Sagen i Ørbæk - Sonja Lykkegaard Hansen, 2383 0010.

Der kan søges om yderligere informationer på Ældre Sagens hjemmeside:
www.aeldresagen.dk 
 
Lokalafdelingernes hjemmesider:
 
Nyborg/Ullerslev
www.kommunesider.aeldresagen.dk

Ørbæk
http://kommunesider.aeldresagen.dk/

Sidst opdateret 22. november 2018