Klar til fremtiden Ældreområdet 2022

I Nyborg Kommune vil vi gerne tilbyde borgerne et bedre seniorliv. Derfor er vi hele tiden i gang med at blive klar til fremtiden.

Vej

Politikkerne har vedtaget følgende fire mål:

  1. at flere ældre blive selvhjulpne
  2. at vi udskyder tidspunktet for plejebehov
  3. at vi løser opgaverne mere effektivt
  4. at vi bliver bedre til at udnytte ressourcerne.

Det er et faktum, at vi inden længe bliver mange flere ældre og også et stigende antal demente. Som befolkningsprognosen tegner sig, får vi desuden problemer med at finde hænder nok til at løfte opgaven. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi allerede nu går i gang med at løse opgaven. 

Vi har alle, både kommune, men i høj grad også borgerne selv, et ansvar for vores fremtid, og det er den holdning, vi i første omgang skal arbejde med.

I bund og grund handler det om det gode liv, om velfærdsteknologi, om forebyggelse frem for behandling, om et seniorliv, der er lidt nemmere, om selvbestemmelse og om ansvar for eget liv. det handler om at ændre holdningen hos personalet på ældreområdet, men også hos borgeren selv.

Hvordan opnår vi, at vi får færre kunder i det, vi i dag kalder Sundhed- og Omsorg?

 Det kan lyde lidt hårdt og også lidt usmart med forretningsbrillerne på, men det er egentlig et spørgsmål med de allerbedste intentioner for alle. Det handler hverken om besparelser eller fyringer, tværtimod. For vi får uden tvivl problemer med at løfte opgaven med den skævvridning i befolkningen, der allerede tegner sig, og derfor er vi nødt til at vende den nuværende indsats på hovedet og tænke i helt nye baner.

De nye baner skal først og fremmest handle om at skabe grundlaget for et mere aktivt seniorliv, så tidspunktet for plejebehov kan udskydes – i bedste fald helt udeblive. Det bliver nødvendigt, at alle tager ansvar for det seniorliv, de ønsker at leve, og en god pensionsordning er ikke helt nok i det lange løb.

Sidst opdateret 31. januar 2017