Kvalitetsstandard

For forebyggende besøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- plejeboliger 2016.

Information til dig, der søger om eller modtaget hjælp.

Kvalitetsstandarderne beskriver, hvilke indsatser Sundheds- og Omsorgsafdelingen kan yde, når du oplever, at hverdagens opgaver bliver vanskelige at klare. Indsatserne vil altid tage udgangspunkt i Byrådets vision:

Byrådet har en vision om, at ældre borgere i Nyborg Kommune får et aktivt og selvbestemmende liv.

I "kvalitetsstandarder" kan du læse mere om

 • Hvad, du skal gøre, hvis du ønsker hjælp
 • Hvilke muligheder der er for at få hjælp
 • Om sagsbehandling og procedure, når du søger om hjælp
 • Om frit valg
 • Og andre forhold omkring hjælp i hjemmet

 Der er kvalitetsstandarder for følgende områder:

 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Rehabiliteringsforløb
 • Aktiverende indsats
 • Gåture
 • Personlig pleje
 • Psykisk pleje og omsorg
 • Praktisk hjælp - Rengøring
 • Praktisk hjælp - Ekstra rengøring
 • Indkøb
 • Tøjvask
 • Ernæring
 • Madservice
 • Aflastning og afløsning
 • Rehabiliteringsophold
 • Støtte i hjemmet til borgere med hjemmeboende mindreårige børn
 • Klippekort
 • Ældrebolig
 • Plejebolig

Du kan se alle kvalitetsstandarderne her

Sidst opdateret 31. januar 2017