Pårørendekonsulent

I Nyborg Kommune kan pårørende få støtte og vejledning.

Pårørende til et familiemedlem med svær eller kronisk sygdom, der er bosat i Nyborg Kommune, kan få støtte og vejledning til at tackle hverdagens udfordringer.

Svær eller kronisk sygdom kan fx være demens, kræft, parkinson, hjerneskade eller hjertesygdom.

En samtale med pårørendekonsulenten vil altid tage udgangspunkt i den enkelte og det aktuelle behov for støtte og vejledning. 

Derudover arrangeres der også temamøder og grupper hvor pårørende, sammen med andre der er i en lignende situation, kan få information og inspiration samt dele viden og  erfaringer.

Du kan læse om pårørendekonsulentens tilbud her.

Sidst opdateret 02. november 2018