Pårørendepolitik 2016-2020

På Byrådets møde 22. november 2016 blev Nyborg Kommunes nye Pårørendepolitik 'Det gode samarbejde' godkendt.

Pårørende i en sofa med en ældre dame

Pårørendepolitikken 2016-2020 'Det gode samarbejde' beskriver kommunens overordnede værdier og fokusområder for samarbejdet mellem borgere, pårørende og kommunens medarbejdere. Politikken retter sig mod pårørende til borgere over 18 år.

Pårørendepolitikken er bl.a. inspireret af de mange idéer og forslag til det gode samarbejde, som pårørende, medarbejdere, interesseorganisationer, politikere på borgermødet 7. juni 2016 bidrog med.

Politikken indeholder; en introduktion ved Carsten Kudsk og Benny Pieszak, formænd for henholdsvis Ældreudvalget og Social- og Familieudvalget, dernæst præsenteres formålet med politikken, værdisættet for det gode samarbejde og udvalgte fokusområder.

Det gode samarbejde tager afsæt i værdier

  • Helhedsorienteret tilgang
  • Ligeværdig dialog
  • Åbenhed
  • Tillid
  • Respekt

Det gode samarbejde blomstrer, når forventninger er afstemt, kommunikationen er god og ligeværdig og der drages omsorg for de pårørende.

Nyborg Kommune vil derfor arbejde målrettet med tre fokusområder:

  1. Det første møde – afklaring af forventninger
  2. Styrket kommunikation
  3. Støtte til pårørende

I Pårørendepolitikken kan der læses mere om, hvilke tanker der er bag de enkelte værdier og fokusområder.

Pårørendepolitikken kan hentes her

Fra tanker til handling

Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Socialafdelingen er ansvarlige for omsætning af politikkens værdier og temaer, så de gør sig gældende i samarbejdet med borgeren og de pårørende i kommunens tilbud. Det er vigtigt, at den lokale udmøntning tager hensyn til lokale rammer og forudsætninger.

Det er en fælles opgave for borgere, pårørende og medarbejdere at sikre en meningsfuld implementering i de enkelte tilbud.

Sidst opdateret 31. januar 2017