Værdighedspolitik 2016-18

I dialog med borgerne, medarbejdere og politikere har Nyborg Kommune udarbejdet en Værdighedspolitik.

To glade seniorer

Værdighedspolitikken 2016-18 beskriver kommunens vision, strategier og indsatsområder på ældreområdet, og er inspireret af de mange gode input og idéer fra borgermøde, Byrådsseminar og fællesmøde med bl.a. Seniorrådet og Koordinationsudvalget i Ældre Sagen.

Politikken indeholder konkret; en introduktion ved Borgmesteren og Ældreudvalgets formand, dernæst præsenteres Nyborg Kommunes vision for ældreområdet, de politiske mål, de fire strategier og endelig de seks valgte indsatsområder, som er:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
  • Mad og ernæring
  • Livet med demens
  • En værdig død

Under hvert indsatsområde beskrives de nøgleord (baseret på input og idéer fra borgere og interessenter), der forbindes med indsatsområdet og til sidst beskrives, hvilke intentioner Nyborg Kommune har i forhold til det enkelte indsatsområde.

I kombination med politikken bliver der udarbejdet en handleplan for, hvordan Nyborg Kommune vil arbejde videre med politikken, så intentionerne bliver indfriet.

Læs Nyborg Kommunes værdighedspolitik her

Sidst opdateret 31. januar 2017