Indsats mod ekstremisme og radikalisering

Denne orientering er målrettet borgere i Nyborg Kommune.

Hvad er ekstremisme og radikalisering?

Ekstremisme

Der findes forskellige definitioner af ekstremisme, men betegnelsen anvendes her til at beskrive miljøer, der blandt andet kan være karakteriseret ved:

  • Forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som truende.
  • Intolerance og manglende respekt for andre menneskers synspunkter, frihed og rettigheder.
  • Afvisning af grundlæggende demokratiske værdier og normer eller manglende accept af demokratiske beslutningsprocesser.
  • Anvendelse af ulovlige og eventuelt voldelige metoder for at opnå et politisk/religiøst ideologisk mål.

Radikalisering

Radikalisering er ikke et entydig defineret begreb. Der er tale om en proces, som kan foregå på forskellige måder, og også kan ske både over en relativ kort tidsperiode, men også over længere tid. Der er ingen simple årsagssammenhænge, men radikalisering kan igangsættes på baggrund af mange forskellige faktorer og have forskellige mål. Radikalisering kan komme til udtryk ved en støtte til radikale synspunkter eller ekstremistisk ideologi og kan også medføre accept af brugen af vold eller andre ulovlige midler for at opnå et politisk/religiøst mål.

De senere år har Danmark og andre steder i verden set flere og flere eksempler på ekstremisme og radikalisering, som kan føre til vold og terror. Derfor skal vi have en øget opmærksomhed på at opdage, forebygge og forhindre ekstremisme og radikalisering.

Alle der oplever tegn på ekstremisme og radikalisering bør reagere. Uanset om du er lærer, pædagog, socialrådgiver eller sundhedspersonale, kan du i dit daglige arbejde opleve tegn på ekstremisme og radikalisering. Ofte er det en adfærd der vækker bekymring:

  • Personen begynder at udtrykke ekstreme holdninger, som opfordrer til had, drab, vold, afstraffelse, yderligtgående og udemokratiske metoder.
  • Personen begynder at opdele sin omverden i "os og dem" og ser fjendebilleder.
  • Personen viser ingen tolerance overfor andres synspunkter og rettigheder.
  • Personen "prædiker" for sine venner og argumenterer ofte ud fra en bestemt religiøs overbevisning eller ideologi.
  • Personen ændrer image ved blandt andet at klæde sig anderledes. Personen bliver samtidig mere indadvendt og skifter vennekreds.
  • Personen følger egne ideer til det yderste uden at tage hensyn til andre.

Bekymring

Hvis du som borger eller ansat støder på tegn på ekstremisme og radikalisering, og derved bliver bekymret, sker henvendelser på følgende måder:

Sikkerhed:

For sikkerhedsvinklen skal bekymringshenvendelser ske direkte til Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C. Tlf. 114 eller 6614 1448.

Bekymrede forældre og pårørende:

Den nationale hotline mod radikalisering er primært tiltænkt bekymrede forældre og øvrige pårørende. Hotlinen kan kontaktes på tlf. 4174 9090 dagligt i tidsrummet kl. 8-21.

Generelt:

En generel bekymring sendes til socialafdelingen@nyborg.dk.

Ved henvendelse til Fyns Politi bliver der udført screening og udredning, hvorefter der kan være behov for en forebyggende, rehabiliterende og trivselsmæssig indsats. Den afledte
myndighedsmæssige koordination og indsats afhænger af kategorisering af sagen og kan iværksættes ved henvendelse til en af følgende myndighedskoordinatorer:

Børn-/Ungeområdet: Dorthe Dahlstrup, socialchef, e-mail: dda@nyborg.dk, tlf. 2069 1834.

Socialområdet: Dorthe Dahlstrup, socialchef, e-mail: dda@nyborg.dk, tlf. 2069 1834 eller 
Lone Lillegaard Hartig, teamleder, e-mail: llh@nybor.dk, tlf. 2942 9610.

Jobcenterområdet: Louise Berg, jobcenterchef, e-mail: lobe@nyborg.dk, tlf. 2483 4657.

Det er dog i sidste instans Politiet, der afgør truslernes og dermed det sikkerhedsmæssige omfang.

Exit indsatsen rocker-, bander

Den nationale exit indsats på rocker- og bandeområdet er en tværfaglig koordineret anvendelse af myndighedsmæssigt tilbud og ressourcer, der er til rådighed, når et bande eller
rockermedlem ønsker at forlade miljøet.

Den lokale exitenhed i Nyborg Kommune består af følgende:

Socialafdelingen: Lone Lillegaard Hartig, e-mail: llh@nyborg.dk, tlf. 2942 9610 og Jens Kaalby, e-mail: jka@nyborg.dk, tlf. 6333 7828.

Jobcenteret: Sanela Ljeskovica, e-mail: slj@nyborg.dk, tlf. 6333 7815 og Bibbi Hougaard, e-mail: bih@nyborg.dk, tlf. 6333 7827.

Borgerservice: Betina Østergreen, e-mail: bos@nyborg.dk, tlf. 6333 7877 og Anja Leise Johansen, e-mail: als@nyborg.dk, tlf. 6333 7860.

Exit borgere er identificerede bande- og rockermedlemmer, der af politiets exit-enhed er godkendt som egnede og villige til at indgå i et exitprogram. 

Sidst opdateret 28. februar 2018