Kørselsordninger for pensionister

Som hovedregel skal du selv betale for transport til og fra læge og sygehus, men i visse tilfælde kan du få hjælp. Her kan du finde mere information om gældende kørselsordninger.

Kørsel til læge og speciallæge

Pensionister, der på grund af dårligt helbred er ude af stand til at transportere sig selv eller benytte offentlige transportmidler til læge eller speciallæge, kan få fri befordring.
Der skal indsendes skriftlig ansøgningsskema for optagelse i kørselsordningen.

Ansøg om kørsel til læge og speciallæge

Ved bevilling kan kørsel til læge bestilles hos TaxaFyn på tlf. 7010 3320.

Ved bevilling kan kørsel til nærmeste speciallæge bestilles hos Fynbus på tlf. 6311 2255.

Pensionister – kørsel til sygehus

Siddende transport tilbydes, hvis sygehuset vurderer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan benyttes offentligt transportmiddel.
Bestilling af kørsel sker ved henvendelse til OUH kørselskontor på tlf. 7011 3111.

Pensionister – kørselsgodtgørelse ved kørsel til speciallæge

Det er en forudsætning

  • at det er den nærmeste speciallæge
  • at man er gruppe 1-sikret eller opfylder betingelserne herfor
  • at der er tale om en lægeordineret behandling/undersøgelse
  • at udgiften tur/retur udgør mindst 42 kr. ved valg af billigste forsvarlige transportmiddel

Refusion af kørselsudgifter sker ved, at du fremsender en bekræftelse fra speciallægen, med oplysning om, hvornår der er modtaget behandling. Oplysninger om ansøgers navn, adresse og personnummer skal fremgå af speciallægens bekræftelse. Oplysningerne indsendes til Borgerservice. Refusion indsættes på ansøgers NemKonto.

"SBH kørsel"

Kriterier for optagelse i kørselsordningen er

  • at borgeren er svært bevægelseshæmmet og fyldt 18 år
  • at borgeren på grund af sit fysiske handicap ikke er i stand til at anvende den almindelige kollektive trafik
  • at borgeren benytter et ganghjælpemiddel, som skal være bevilget af kommunen eller vil være berettiget hertil ud fra sin fysiske tilstand
  • at borgeren er blind eller stærkt svagtsynet (synsstyrke 10 % eller mindre)
  • den helbredsmæssige situation skal have en varig karakter

Der skal indsendes skriftlig ansøgningsskema for optagelse i kørselsordningen.

På linket nedenfor kan du endvidere finde mere information om, hvad du kan køre til, hvornår du kan benytte ordningen, medlemskab mv. samt læse om takster for benyttelse af kørselsordningen for svært bevægelseshæmmede.

Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede (SBH kørsel)

Sidst opdateret 03. oktober 2018