Rusmidler

Rusmiddelcenter Nyborg er Nyborg Kommunes behandlingstilbud til borgere, der ønsker hjælp til at ændre deres vaner omkring alkohol, stoffer og medicin. Alle centrets tilbud er gratis, og du har mulighed for at henvende dig anonymt.

Rusmiddelcenter Nyborg er en afdeling under Socialafdelingen i Nyborg Kommune. Afdelingen varetager ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling, og består af en Ungeafdeling (under 25 år) og en Voksenafdeling.

Der arbejder i alt fem behandlere, en rusmiddelkonsulent, en sekretær, to sygeplejersker og en speciallægekonsulent.

  • Motiveringssamtaler 
  • Kognitivt behandlingsforløb 
  • Socialmedicinsk behandling fx Antabus eller Suboxone 
  • Familieorienteret behandling 
  • Gruppebehandling for unge 
  • Konsulentfunktion til skoler, forældre, børn, pårørende og andre, der ønsker viden om rusmidler og afhængighed

Nyborg Kommune skal indenfor 14 dage efter din første henvendelse tilbyde et behandlingsforløb, der passer til din aktuelle situation og behov  - eller tilbyde et afklarende forløb med fokus på at kortlægge dit rusmiddelmønster og din motivation for behandling.

Social behandling af alkohol- og/eller stofmisbrug er underlagt Sundhedslovens § 141 og Servicelovens § 101. Behandlingen er som udgangspunkt ambulant, og du kan derfor opretholde dit normale hverdagsliv, selvom du vælger at modtage behandling. Dog vil en del af behandlingstiderne ligge indenfor normal arbejdstid, hvorfor det kan blive nødvendigt for dig at tage fri fra dit arbejde for at kunne deltage i et behandlingsforløb.

I de tilfælde hvor ambulant behandling ikke kan imødekomme det aktuelle behov for hjælp, kan Nyborg Kommune etablere samarbejde med steder, som tilbyder dag- eller døgnbehandling. Det kan fx være i de situationer, hvor misbrug af rusmidler er et udtryk for en kompleks social- og helbredsmæssig problematik, og hvor længerevarende rehabilitering og opfølgning i samarbejde med den enkelte skønnes nødvendig.

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport Rusmiddelcenter Nyborg 2017 - Alkoholbehandling

Tilsynsrapport Rusmiddelcenter Nyborg 2018 - Misbrugsbehandling

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrugere

Sidst opdateret 16. januar 2019