Tilbud og viden

Nyborg Kommune ønsker at skabe rammerne for en sund levevis ved at lave tilbud til dig der fremmer sundheden og forebygger sygdom.

Appelsin

I Nyborg Kommune skal alle have mulighed for at leve et aktivt og sundt liv, og det sunde valg skal være det lette og oplagte valg. I 2020 vil vi være blandt de sundeste kommuner i Danmark målt på forbedring af folkesundheden".

Gennemgående værdier i Sundhedspolitikken:

 • En tidlig indsats
 • Mere lighed i sundhed
 • Ansvar for egen sundhed
 • Livskvalitet og fællesskab

Indsatsområderne for de kommende fire år er blevet identificeret ud fra tidligere kortlægninger af sundheden i Nyborg Kommune. Indsatsområderne vil fra 2016-2020 være følgende:

 • Mere lighed i sundhed
 • Tidlig indsats vedr. børn og unges overvægt
 • Sund ungdom
 • Det gode liv med kronisk sygdom
 • Arbejdsrettet rehabilitering 
 • Tværgående samarbejde

Kommunen vil således gerne være kendt for, at borgerne oplever:

  • En høj grad af selvvurderet sundhed, trivsel og livsglæde
  • At alle er oplyste om sundhed, så de kan tage ansvar og er motiverede for egen sundhed ved at træffe sunde valg
  • Sundhed som en integreret og naturlig del af medarbejdernes kerneopgaver 
  • At der samarbejdes om sundhed både internt i kommunen, på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet samt med lokale aktører tæt på borgerne
  • Sammenhæng, perspektiv og effektivisering i sundhedsindsatserne

  Læs hele Sundhedspolitikken her

Sidst opdateret 31. august 2016