Borgernes sundhed i tal

Både på regionalt plan og lokalt i Nyborg Kommune gennemføres der med jævne mellemrum undersøgelser om borgernes sundhedstilstand. Undersøgelserne offentliggøres som sundhedsprofiler.

Den regionale sundhedsprofil ”Hvordan har du det? 2013” kortlægger borgernes trivsel, sundhed og sygelighed og viser udviklingen siden 2010, hvor den første sundhedsprofil blev gennemført. Der offentliggøres en ny regional sundhedsprofil i 2017.

Få mere information om den regionale sundhedsprofil 2013 her

I Nyborg Kommune er der gennemført en Skolesundhedsprofil i 2013 for forældre og elever i 0. klasse og 6.-9. klasse og senest en Ungesundhedsprofil i 2016 for 7.-9. klasse og unge i alderen 15-25 år.

Sundhedsprofilerne foretaget i Nyborg kommune kortlægger børn og unges trivsel og sundhedsadfærd og danner således et godt udgangspunkt for at tilrettelægge og prioritere en tidlig og forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

Du kan læse mere om Skolesundhedsprofil 2013 og Ungesundhedsprofil 2016 i menuen til venstre.

Sidst opdateret 03. marts 2017