Gratis kræftrådgivning

- Til dig, der har eller har haft kræft eller er pårørende. Hvis du er forælder, og er bekymret for dit barn i forbindelse med kræft i familien, kan du også møde op.

Logo omkring Kræftrådgivning

Kræft er en sygdom, der ofte er forbundet med uvished, og som kan fylde meget følelsesmæssigt for dig og dine nærmeste. Nyborg Kommune tilbyder, i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, lokal rådgivning.

Rådgivningen består af kortere individuelle samtaleforløb, parsamtaler, familiesamtaler eller forældrerådgivning med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse.

Nyborg Kommune har to gratis rådgivningstilbud. Transporten betaler du selv.

Tilbud om rådgivning i Sundhed og Træning

Rådgivningen finder sted onsdage i ulige uger. Rågivningstiderne er kl. 11-12, 12.30-13.30 og 13.45-14.45.

Samtalerne foregår i Sundhed og Træning, Skaboeshusevej 100D, 5800 Nyborg.

For booking af rådgivning, kontakt Sundhed og Træning, tlf. 6333 7872. Telefontid: mandag til torsdag kl. 12.30-13.30. E-mail: sundhedogtraening@nyborg.dk

Tilbud om åben rådgivning i Arkaden

Onsdagene 14. marts, 25. april, 20. juni, 15. august, 24. oktober og 5. december 2018 i tidsrummet kl. 11-15.

Åben rådgivning foregår i Arkaden, Nørrevoldgade 14, 5800 Nyborg.

Der skal ikke bookes tid til åben rådgivning.

Sidst opdateret 19. marts 2018