Aktive Størrelser

Et vægttabstilbud for familier med børn og unge med overvægt i alderen 10-14 år.

Logo fra sundhedsprojektet 'Aktive Størrelser'

Aktive Størrelser er et nyt vægttabstilbud for familier med overvægtige børn og unge i alderen 10-14 år, der gerne vil have støtte samt motiveres til at leve en sundere hverdag.

Aktive Størrelser er et forløb for hele familien. Som forældre er man derfor en vigtig del af projektet og indgår som samarbejdspartner i projektet.

Projektet er gratis.

Målgruppe

Familier med børn og unge der:

  • er mellem 10-14 år
  • har en BMI ≥25 svarende til overvægt eller svært overvægt justeret i forhold til alder og køn
  • har mod på og lyst til at ændre livsstil.

Forløb

Forløbet startes med et 12-ugers forløb med en sjov og aktiv hverdag fra kl. 7.30-18.30 – fra morgenmad til aftensmad. Forløbet består både af fysiske aktiviteter og bevægelse, praktisk madlavning og spisning, boglig undervisning samt ekskursioner i lokalområdet. Dette forløb efterfølges af 1½ år med opfølgning. I forløbet deltager 20-24 andre børn og unge fra Nyborg Kommune, som ligeledes har overvægtsproblemer.

Tid og sted

Forløbet starter mandag 5. september 2016 kl. 8.30 på Herrested Skole.

Skolen er placeret således, at der er mulighed for cykelture, vandreture og leg omkring skolen. Der er kun 12 km til vandet. Ved siden af skolen er der et stort køkken i et forsamlingshus, hvor alle får lov til at komme med i køkkenet.

OBS. Forinden forløbet startes op, afholdes der et informationsmøde for forældre og børn 5. juli 2016 kl. 16-17.30. Det er en forudsætning at kunne deltage i informationsmødet for at deltage i projektet. Nærmere information om sted for mødet følger senere.

Tilmelding

Tilmelding foregår gennem sundhedsplejersken på dit barns skole.

Samarbejde

Projektet gennemføres, som et partnerskab mellem institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og Nyborg, Middelfart og Kerteminde Kommune.

Forudsætninger

Forældre deltager én gang om ugen i de 12 uger til madlavning, aktiviteter mm..

Familierne skal ligeledes være indstillet på at gennemføre hele projektperioden, både de 12 uger med sjove aktiviteter hver dag (hvor de unge primært deltager), og det efterfølgende 1½ år med opfølgning.

Projektet er et forskningsprojekt, hvilket betyder, at I som familie skal være indstillet på, at I indgår i forskning. Forskningen har det formål at udvikle konceptet og gøre projektet endnu bedre fremadrettet.

Læs mere

http://aktivestoerrelser.dk/

https://www.facebook.com/aktivestoerrelser/

Folder om Aktive Størrelser

For yderligere oplysninger

Har I spørgsmål eller brug for yderligere information om Projekt Aktive Størrelser kontakt venligst:

Projektmedarbejder fra Syddansk Universitet, Sigrid Ingadóttir Nielsen tlf: 2628 7838.
Projektmedarbejder fra Syddansk Universitet, Lotte Birkekær Larsen tlf: 2092 8202. 

Praktiske oplysninger om sundhedsprojektet 'Aktive Størrelser'

 

Sidst opdateret 27. juni 2016