Seksuel sundhed

Sundhed er andet og mere en gode kost- og bevægelsesvaner.

Seksuelt overførbare sygdomme, uønsket graviditet og abort er emner der fylder meget – specielt for unge i deres hverdag, og det er derfor også emner, der har stor betydning for deres trivsel og velvære og dermed deres generelle sundhed.

Sundhedsstyrelsen laver løbende kampagner omkring seksuel sundhed og derudover findes der mange relevante oplysninger på nedenstående links.

www.sexogsamfund.dk

"Sund sex 17+" - en guide om prævention og sikker sex

"Sund sex 17+" er en opslagsbog og en guide skrevet med afsæt i unges egne erfaringer omkring seksualitet, prævention og sikker sex.

Nyborg Kommune uddelte i efteråret 2008 / foråret 2009 bogen til alle elever på hhv. Nyborg- Kerteminde Handelsskole, Nyborg Gymnasium og HF samt 10. klassecentret. Bøgerne blev uddelt i forbindelse med forskellige arrangementer og fag med fokus på seksuel sundhed.

Baggrund
Bogen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med særligt sagkyndige og henvender sig primært til unge på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Antallet af provokerede aborter og tilfælde af sexsygdomme er særligt udbredte blandt unge i alderen 17-25 år. Inden for denne aldersgruppe findes den højeste forekomst af klamydia ligesom der, i denne gruppe, har været en foruroligende stigning af provokerede aborter gennem de sidste 4 år. Bogen henvender sig til ovennævnte aldersgruppe for at dæmme op for denne udvikling.

Sidst opdateret 16. oktober 2016