1,8 mio. kr. til 'Videncenter Nyborg 2.0 - Det brede forebyggende løft'

Nyborg Kommune har ansøgt og fået 1,8 mio. kr. fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til et udviklingsprojekt.

Ryggen af fem skolebørn med skoletasker på

Med udviklingsprojektet skal der videreudvikles og skabes ny og forøget kapacitet (viden, kompetencer, erfaring) på skolerne, så inklusionsindsatsen kan blive opskaleret til at blive en integreret og forebyggende del af skolernes daglige arbejde, så der skabes de bedste forudsætninger for at alle elever udnytter deres læringspotentiale. Projektet kaldes 'Videncenter Nyborg 2.0 – Det brede forebyggende løft.

Nyborg Kommune har flere års erfaring med at bringe specialviden i spil i almenundervisningen. Det sker via kommunens to specialskoler, der fungerer som Videncentre i forhold til de fire almenskoler.

Med dette projekt udbygges specialskolernes/Videncentrenes nuværende kapacitet med henblik på videnstransfer med en bred, forebyggende inklusionsindsats – i tæt samarbejde med skolerne, dvs. skoleledere, lærere og pædagoger. Specialviden skal som noget nyt nu i spil i systematiske forløb på hver skole for teams på skolernes indskolings- og mellemtrin.

Det er med stor glæde at skoleområdet i Nyborg Kommune kan være med til at videreudvikle Videncenterkonceptet.

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan Hermansen, skole- og kulturchef. Tlf. 6333 7883, e-mail: jhe@nyborg.dk

Sidst opdateret 11. marts 2016