Byg et slot til Forskningens Døgn

Nyborg Slot og Nyborg Bibliotek samarbejder om en række spændende aktiviteter i forbindelse med Forskningens Døgn 25.-30. april 2016.

Foto: Østfyns Museer

Foto: Østfyns Museer

Vi sætter fokus på den forskning, der har gjort det muligt, at man nu kan skabe en fornyelse af Nyborg Slot og Torvet foran rådhuset til et sammenhængende kulturarvsområde.

Medskabelse og kreativ indlevelse

Målet er at give et indtryk af den forskning og de overvejelser, der ligger til grund for at kunne genskabe Nyborg Slot og sammenhængen mellem slottet og byen i et stort byggeprojekt. Det vil vi gøre på to måder. Ved at fortælle om det og ved at invitere til medskabelse og kreativ indlevelse. Museet faglige personale vil tage ud på kommunens skoler og holde foredrag, ligesom vi vil arrangere et åbent foredrag for alle interesserede. Derudover vil vi arrangere to konkurrencer, hvor du kan bygge dit eget slot i enten Lego eller Minecraft.

Byg dit eget slot i Minecraft og Lego

Kravene til konkurrencen tager udgangspunkt i de virkelige kravsspecifikationer i arkitektkonkurrencen, der er baseret på bevaringshensyn, bærende bevaringsværdier, lovgivning, historiske, arkæologiske og arkivalske studier samt de fysiske omgivelser. De fysiske omgivelser angives af en grundplan, ligesom der maksimalt må anvendes 600 legoklodser i Lego konkurrencen. Begge konkurrencer foregår online. Minecraft-konkurrencen via en server og et virtuelt Minecraft-Nyborg, som hostes og serviceres i samarbejde med Odense Central Bibliotek. Lego-slottene skal designes i Lego Digital Designer, som kan downloades gratis på nettet. Det vil være muligt at deltage såvel hjemmefra som på udvalgte biblioteker på Fyn, naturligvis bibliotekerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk samt på Nyborg Slot. Alle disse steder vil der være sat ekstra maskiner op, beregnet på konkurrencen, som vil kickstarte allerede 11. april.

Inddragelse

Målet er at inddrage Nyborgs borgere i alle aldre i transformationen af deres slot og by og give dem en forståelse for deres egen historie i relation til nybyggeriet og de tanker, der ligger bag den videnskabelige baggrund for transformationen. Især vil vi gøre en indsats for at nå ud til skolerne og ungdomsuddannelserne i kommunen. Sideløbende med Forskningens Døgn 2016 vil en udstilling blive sat op på Nyborg Slot fra den 8. april, der præsenterer de seks projekter, som blev udvalgt fra prækvalifikationen til det videre arbejde i forlængelse af offentliggørelsen af vinderen af arkitektkonkurrencen, der annonceres 30. marts.

Forskningens Døgn i Nyborg

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Nyborg Slot og Nyborg Bibliotek har deltaget sammen i Forskningens Døgn siden 2010 – flere gange sammen med Nyborg Kommune og andre samarbejdspartnere – og fået puljemidler til aktiviteterne flere gange. Således er der også bevilget 50.000 kr. til Forskningens Døgn fra puljemidlerne i 2016 ligesom Kultur- og Fritidsudvalget, Nyborg Kommune har bevilget 30.000.

For yderligere oplysninger, kontakt

Janus Møller Jensen, museumsinspektør Nyborg Slot & Borgmestergården. Tlf. 2396 2076.

Jesper Rützou Rosenkilde, udviklingskonsulent/souschef Nyborg Bibliotek. Tlf. 2136 9369.

Sidst opdateret 28. marts 2016