Danmark spiser sammen

I uge 17, 25. april til 1. maj 2016, ruller kampagnen 'Danmark spiser sammen' ind over hele landet.

Banner fra kampagnen 'Danmark spiser sammen'

Foreninger og lokale grupper er alle inviteret med til at deltage og arrangere lokale fælles måltider i både lille og stor skala.

Vi ved, at foreningslivet i Nyborg Kommune er fuld af ildsjæle og initiativtagere, og derfor vil vi prøve, i samspil med jer, at udforske mulighederne for at stable små og store arrangementer på benene i uge 17.

Vil I være med?

Hvis I synes, det lyder spændende, så mød op til vores informations- og netværksmøde

torsdag 10. marts kl. 16-18 i kantinen på Nyborg Rådhus.

I kan tilmelde jer mødet til Louise Hungeberg Andersen, e-mail: lhua@nyborg.dk, tlf. 6333 7539. Udover jer selv har vi inviteret forskellige andre foreninger og organisationer, så vi kan få en god dialog om mulighederne for at sætte fællesskabet i fokus i uge 17 sammen med resten af landet.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen
Ældresagen i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk og Nyborg Kommune

Fakta

Hvorfor og hvad?

Kampagnen er et initiativ fra Folkebevægelsen mod Ensomhed, som blev grundlagt i 2014 for at inspirere til en fælles indsats for fællesskabet som vejen ud af ensomhed. Ensomhed, som rammer danskerne i alle aldre. Siden starten i 2014 har mere end 62 organisationer meldt sig som aktive deltagere i bevægelsen.

Ligesom andre foreninger er en central værdi for jer at skabe fællesskab, hvilket også er et af nøglebegreberne i kampen mod ensomhed. Ligesom ensomhed trives i isolation, mistrives den i fællesskaber. Derfor håber vi, i samspil med jer, at kunne bidrage til kampagnen, så også borgere i Nyborg Kommune får mulighed for at indgå i nye fællesskaber.

Hvornår?

Det hele sættes i gang i uge 17 med store og små fælles måltider over hele landet. Folkebevægelsen mod ensomhed er ansvarlig for 5 store fællesspisninger i København, Odense, Aalborg, Esbjerg og Århus. Derefter gives stafetten videre til lokale kræfter, som kan arrangere en masse lokalt forankrede måltider – f.eks. i forsamlingshuse, sportshaller, plejecentre osv.

Hvordan?

Vi afholder et informations- og netværksmøde torsdag 10. marts kl. 16-18 i kantinen på Nyborg Rådhus, hvor vi inviterer forskellige foreninger og organisationer i Nyborg Kommune.

Målet for mødet er at samle jer, foreninger og organisationer, og få en dialog om, hvordan vi, i fællesskab, kan stable små eller store arrangementer på benene i det lokalområde, hvor I er. Det handler om at skabe fællesskaber gennem fællesspisninger, der samler folk og giver mening for jer og de, der deltager. 

Sidst opdateret 09. marts 2016