Helhedsplan for Nyborg Marina 2016

Byrådet har nu vedtaget Helhedsplan for Nyborg Marina.

Nyborg Marina

Planen omfatter blandt andet opførelsen af nye klubhuse og renovering af to eksisterende klubhuse, en totalrenovering af servicearealet inklusive nye kraner og slæbested, en forskønnelse af promenadeområdet, en ny dækmole ved indsejlingen, en ny gæste-pier ved Havnepladsen og anlæg af en vandhave i jollebassinet. Endvidere skal der arbejdes videre med realisering af et multibassin, hvilket skal ske med ekstern støtte fra fondsmidler og lign.

Planen ønskes realiseret over en 4 årig periode med en samlet investeringsramme på ca. 90 mio. kr.

Allerede i år bliver serviceanlægget, dækmolen, vandhaven og renovering af de to klubhuse sat i gang. I 2017 igangsættes byggeri af nye klubhuse, havnekontor m.m. på baggrund af en ny lokalplan for området. 

Du kan se den godkendte Helhedsplanen her

 

Sidst opdateret 31. marts 2016