Grønne fisk på vejen

NFS A/S og Nyborg Kommune er klar med TAKE CARE-kampagnen, der skal ændre borgernes syn på vejristen.

Grønne fik på vej

En vejrist er ikke bare en vejrist

Under overfladen er der stor forskel på, om den leder til spildevands- eller regnvandskloakken.

Med "TAKE CARE" vil NFS A/S undgå, at risten ender som skraldespand.

I takt med at der klimasikres, deles spildevand og regnvand i to kloaksystemer. Regnvand bliver ledt direkte ud i naturen, derfor er det ikke ligegyldigt, hvad der kommer ned mellem rillerne i risten. Som led i kampagnen brænder NFS og Nyborg Kommune grønne fisk på asfalten ved enkelte vejriste over hele Nyborg Kommune. Forventningen er, at simple virkemidler tilskynder en mere miljøvenlig adfærd. Derfor sætter NFS fokus på dette i forbindelse med Vandets Dag, udtaler NFS´ bestyrelsesformand Søren Svendsen.

Hvorfor - har vi et miljøproblem?

Der bliver jævnligt observeret maling- og mørtelrester ved vejriste. Nogle kunder vasker deres biler tæt ved vejbrønden, andre igen mener at cigaretskodder og ispapir skal i vejristen.

For yderligere information, kontakt

Bestyrelsesformand Søren Svendsen, tlf.: 2137 7946 eller administrerende direktør Erik Hansen, tlf.: 6331 5034 eller mobil: 2442 2535

Sidst opdateret 22. marts 2016