Mulighed for tilbagebetaling til beboere i kommunale botilbud

Nyborg Kommune har ligesom landets øvrige kommuner haft en mangeårig praksis for, at beboere i kommunens botilbud i forbindelse med rejser har afholdt udgifter til det medfølgende pædagogiske personale.

En hånd der tæller mønter

I Nyborg Kommune har beboerne betalt opholds- og rejseudgifterne til det medfølgende personale. Kommunen har afholdt lønudgiften.

Statsforvaltningen og Social- og Indenrigsministeriet har nu udtalt, at kommunerne ikke lovligt må opkræve beboere i botilbud betaling for den socialpædagogiske ledsagelse på ferieture og lignende, herunder i form af lønudgifter og opholds-og rejseudgifter for personalet.

Kommunerne skal tilbagebetale de ulovligt opkrævede beløb.

Nyborg Kommune har ikke registreret, hvilke borgere, der har betalt rejseudgifter for kommunalt personale. Nyborg Kommune har derfor ikke mulighed for på eget initiativ at genoptage sagerne og foretage tilbagebetaling.

Beboere/pårørende, der mener at have et tilbagebetalingskrav, opfordres derfor til at kontakte Nyborg Kommune, Socialafdelingen, Ringvej 1 C, 5800 Nyborg, 6333 7866, e-mail: llh@nyborg.dk.  

Eventuelle krav skal kunne dokumenteres, og betalinger før 2. oktober 2011 er forældede og kan ikke imødekommes.

Sidst opdateret 07. marts 2016