Nyt Frivilligcenter

Invitation til stiftende generalforsamling for nyt Frivilligcenter onsdag 16. marts kl. 19 i Borgerforeningens Hus.

Banner om invitation til generalforsamling for nyt frivilligcenter

Alle interesserede foreninger inviteres til en stiftende generalforsamling i forbindelse med etablering af et frivilligcenter i Nyborg Kommune.
Bestyrelsen skal bestå af syv foreningsrepræsentanter og én kommunal repræsentant.

Program

 • Velkomst ved initiativtagerne
 • Præsentationsrunde
 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetællere
 • Gennemgang af vedtægterne
 • Dirigenten erklærer foreningen for stiftet
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Fastsættelse af kontingent
 • Afslutning

Oplysning om evt. kandidatur meddeles ved tilmelding.

Tilmelding senest mandag 14. marts til: Jannie Nørregaard Rasmussen, frivillighedskonsulent. Tlf. 6333 8103, e-mail: jras@nyborg.dk.

Sidst opdateret 01. marts 2016