Vibeskolen deltager i projekt ”Udsyn i Udskolingen”

7. årgang på Vibeskolen deltager i 2016 i et projekt, som hedder ”Udsyn i Udskolingen”. Projektet er et landsdækkende projekt, som er blevet til i et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening.

Tre unge studerende på vej ud i verden

Projektet løber frem til oktober 2016. Formålet med projektet er at forøge den viden, elever, forældre og lærere har om det lokale erhvervsliv. Projektet understøtter samtidig intentionerne i folkeskolereformen om den åben skole og samarbejde med lokale virksomheder.

På tirsdag 15. marts 2016 skydes projektet i gang på Vibeskolen. 40 lokale virksomheder  præsenteres for eleverne i 7. klasse fra kl. 10-13 på Vibeskolen. 24 virksomheder kommer på skolen og fortæller om deres virksomheder, og 16 virksomheder har lavet en skriftlig præsentation, som formidles af de to projektkoordinatorer UU vejleder Lene Svejborg og lærer Jens Voetmann. Onsdag den 16. marts skal eleverne i 7. årgang vælge det jobområde, som de ønsker at undersøge nærmere. Alle elever får tildelt en virksomhed, som de inden for det næste halve år skal besøge 4 gange. Eleverne skal have et særligt fokus på, hvilke jobmuligheder der er i den enkelte virksomhed. Eleverne skal afslutningsvis præsentere deres virksomhed for elever, forældre og lærere.

Skolen har sendt brev til 99 virksomheder,  og UU vejleder Lene Svejborg har efterfølgende  kontaktet de 99 virksomheder  telefonisk. 50 virksomheder har vist interesse for projektet. 40 virksomheder deltager aktivt i projektet. Lene Svejborg fortæller, at der fra virksomhedernes side har været en stor interesse for projektet. - Der har været mange positive tilkendegivelser i de telefonsamtaler, som jeg har haft med de lokale virksomheder, fortæller Lene Svejborg.

På Vibeskolen har vi længe haft et ønske om et nærværende og lokalt samarbejde med virksomheder for at elever og virksomheder kan præsentere sig for hinanden, og vi vil gerne medvirke til, at de unge bliver udfordret og foretager  et mere kvalificeret valg og tænker andet end akademiske uddannelser, når de skal vælge uddannelse og job. Eleverne bliver gennem projektet  præsenteret for mulighederne for uddannelse og job i det lokale erhvervsliv. Samtidig bliver der skabt en forbindelse til de lokale virksomheder, som kan være med til at gøre dem interesserede i at modtage de unge, når de efter skolen skal ind i uddannelses –og praktikforløb.

For yderligere oplysninger, kontakt

Karen Rasmussen, skoleleder. Tlf. 6333 7291, mobil: 2943 3720.
Lene Svejborg, projektkoordinator UU-vejleder. Tlf. 6333 7205.
Jens Voetmann, projektkoordinator lærer. Tlf. 6333 7200.

Pressen er meget velkomne til at deltage i projektopstart på Vibeskolen  tirsdag 15. marts mellem kl. 10-12, når virksomhederne kommer og præsenterer deres virksomhed for 7. årgang på Vibeskolen, og er desuden velkomne til at følge projektet løbende frem til afslutning i oktober 2016.

Sidst opdateret 10. marts 2016