Ophævelse af afbrændingsforbud i Nyborg Kommune

Beredskab Fyn udstedte 6. juni 2018 et afbrændingsforbud gældende for de 9 kommuner som ligger inden for Beredskab Fyns område. Dette forbud er nu ophævet.

Ild

Forbuddet blev udstedet i medfør af:
§ 5 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, herunder tørkeindekset og faldet nedbør, ophæves afbrændingsforbuddet i Nyborg Kommune med virkning fra og med den 22. juni 2018 kl. 12.

Forsigtighed og sund fornuft er nøgleord både før, under og efter afbrændingen af Sankt Hans bål

De fleste af os forbinder Sankt Hans aften med sange og hyggelige timer omkring bålet, men for at sikre, at det kun er heksen og Sankt Hans bålet, der bliver brændt af, skal afbrændingen ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er helt slukket.

Beredskabsstyrelsen har lavet vejledende afstandskrav, som bør overholdes. Afstandskravene er vejledende, det er altid dit ansvar at det ikke går galt under afbrændingen.

Link til afstandskravene

Det er forbudt at afbrænde Sankt Hans bål under hård vind, hvor vindhastigheden er mellem 10,8-13,8 m/s (store grene bevæger sig), jf. § 4 stk. 3, BEK nr. 1339 af den 10. december 2014.

Forsigtighed og sund fornuft

Udover at placere bålet med omtanke anbefales det, at du tager en række forholdsregler for at reducere risikoen for ulykker:

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet - det kan meget let gå galt.
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.
  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet - de kan let komme til skade.
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet - skån heksen denne gang.
  • Hvis uheldet alligevel er ude, så ring 1-1-2 - Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand, og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør
    søge lægehjælp.

Beredskab Fyn 22. juni 2018 

 

Sidst opdateret 22. juni 2018