Borgermøde om Strandhøjen

Nyborg Kommune inviterer til borgermøde vedr. det nye boligområde Strandhøjen, tideligere Strandvænget.

Skitsetegning over det kommende Strandhøjen

Mødet afholdes mandag 25. februar, kl. 19 på Bastionen, Nørrevoldgade 63, Nyborg.

Tilmelding er ikke nødvendig.

På borgermødet vil Nyborg Kommune fortælle om det udkast til lokalplanen, der er udarbejdet. Derefter vil de nye ejere præsentere skitser og ideer til, hvordan de ser en kommende boligmasse på området, vil komme til at se ud.

Slutteligt vil der være tid til spørgsmål og debat.

Baggrund

Nyborg Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 296 – Strandhøjen – Boligbebyggelse og park ved Skaboeshusevej i Nyborg og kommuneplantillæg nr. 12.

Planforslagene er i høring fra 5. februar til 2. april 2019.

Lokalplansforslaget opsætter bestemmelser der sikrer, at parken bevares i sin nuværende udstrækning og i det store hele med det indhold, der er i dag. Derudover sikres 3 grønne kiler mellem Skaboeshusevej og parken.

En ny boligbebyggelse holdes inden for det byggefelt, der er placeret bygninger på i dag, og lokalplanen sikrer, at fælleshuset fortsat drives som sådan.

Forslag til lokalplan nr. 296 eller kommuneplantillæg nr. 12. er i høring frem til d. 2. april 2019. Du velkommen til at sende bemærkninger til de fremlagte planforslag. Bemærkninger skal sendes til Teknik- og Miljøafdelingen på mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk frem til 2. april 2019.

Se forslag til lokalplan nr. 296 og kommuneplantillæg nr. 12 her 

For yderligere oplysninger, kontakt

Hvis du har spørgsmål til borgermødet eller de fremlagte planforslag, kan du kontakte Teknik- og Miljøafdelingen på tlf. 6333 6821 eller på mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Sidst opdateret 11. februar 2019