Kvalitetsstandarder på ældreområdet i høring

Ældreudvalget har på sit møde i februar besluttet, at kvalitetsstandarderne for forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger skal sendes i høring.

Kvalitetsstandarderne godkendes politisk én gang om året. 

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau samt indhold, omfang og udførelse af hjælpen. 

Du kan læse et samlet hæfte med kvalitetsstandarderne her

For at tydeliggøre ændringerne i kvalitetsstandarderne er alle nye tilføjelser grønne, og tekst, der skal fjernes, er rødt. 

Ændringerne i kvalitetsstandarderne har ikke konsekvenser for Nyborg Kommunes serviceniveau, men er udelukkende ændringer i forhold til ændret lovgivning og præcisering af Servicelovens formålsbestemmelser.

Der er mindre rettelser i kvalitetsstandarderne ”rehabiliteringsforløb”, ”praktisk hjælp – ekstra rengøring”, ”aflastning”, ”ældrebolig”. Større rettelser er lavet i kvalitetsstandarden for ”praktisk hjælp” – dette er gjort i henhold til Servicelovens formålsbestemmelse, en hjemvist sag fra Ankestyrelsen og principafgørelser.

Hæftet med kvalitetsstandarderne inkluderer:

 • Forebyggende hjemmebesøg (Serviceloven § 79a)
 • Rehabiliteringsforløb (Serviceloven § 83a)
 • Aktiverende indsats (Serviceloven § 83)
 • Gåtur (Serviceloven § 83)
 • Personlig pleje (Serviceloven § 83)
 • Psykisk pleje og omsorg (Serviceloven § 83)
 • Praktisk hjælp – rengøring (Serviceloven § 83)
 • Praktisk hjælp – ekstra rengøring (Serviceloven § 83)
 • Indkøb (Serviceloven § 83)
 • Tøjvask (Serviceloven § 83)
 • Ernæring (Serviceloven § 83)
 • Madservice (Serviceloven § 83)
 • Aflastning og afløsning (Serviceloven § 84)
 • Rehabiliteringsophold på rehabiliteringscenter (Serviceloven § 84)
 • Støtte i hjemmet til borgere med funktionsnedsættelse, der har hjemmeboende mindreårige børn (Serviceloven § 83)
 • Klippekort til ekstra hjemmehjælp (Serviceloven § 83)
 • Ældrebolig (Almenboligloven § 105, jf. § 5, stk. 1)
 • Plejebolig (Almenboligloven § 105, jf. § 5, stk. 2)

Du er velkommen til at fremsende høringssvar for de samlede kvalitetsstandarder eller vælge nogle ud, som du er særlig interesseret i. Høringsperioden er 8. februar - 27. februar 2019.

Du kan sende sit høringssvar på mail til sundheds-ogomsorgsafdelingen@nyborg.dk

Sidst opdateret 08. februar 2019