Deleby

Kan vi dele os til en bedre by, og få et stærkere socialt fællesskab?

Logo fra Projekt 'Deleby'

Deleøkonomien er i gang med at indtage verden. Byer som New York, Amsterdam og Seoul har kastet sig ud i ambitiøse deleøkonomiske strategier og projekter, og nu inviteres de danske kommuner også med ind i den deleøkonomiske fremtid.

Nyborg, Lejre, Slagelse, Næstved, Middelfart, Sønderborg og København er som de første kommuner gået med i et ambitiøst partnerskab, der skal udforske, hvordan danske byer kan komme til at fungere endnu bedre, ved at borgerne, virksomhederne og det offentlige finder nye måder at dele og bruge hinandens ressourcer på. Partnerskabet med titlen 'Deleby' er iværksat af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Realdania og Erhvervsstyrelsens Grøn Omstillingsfond.

- I Nyborg Kommune er vi glade for og stolte af at være en del af deleby-projektet, som gennem fremme af kreativ deling af udvalgte byers ressourcer er med til at sætte bæredygtighed, ressourceoptimering, miljøvenlige løsninger og fællesskab på dagsordenen. Deleløsninger som airbnb, gomore og uber, der er opstået de sidste år, er eksempler på at danskerne efterspørger en optimering af ressourcedelingen. Deleby-projektet kan ligesom disse være med til at fremme fælleskab og udvikling i Nyborg Kommunes byer, og kan derudover skabe nye omkostningseffektive og vækstgenererende løsninger. De løsninger vil vi gerne være med til at udvikle, og vi ser frem til at arbejde videre med opgaven, udtaler Nyborg Kommunes borgmester Kenneth Muhs.

Deledag tirsdag 7. juni 2016

I hele uge 23 er det 'Global Sharing Week'. I den forbindelse afholder Nyborg Kommune 'Deledag' tirsdag 7. juni 2016 i Borgerforeningens Hus.

Nyborg Kommune har arbejdet med følgende idéer:

  • Transport: Udbredelse af samkørsel, delebiler og andet der kan lette transportproblemet især i landsbyer og landområdet.
  • Affald: Nye idéer til at nyttiggøre privat skrald eller industrielle restproduktet?
  • Redskaber: Nabobørsen, et fællesskab hvor du kan dele og låne ting.
  • Faciliteter og byrum: På skoler og institutioner åbnes for brug af lokaliteter og legepladser uden for åbningstiden.
  • Byens data: Ikke personfølsomme data stilles til rådighed for studerende og borgere til idéudvikling og studieprojekter.

Har du noget, du kunne tænke dig, vi kunne deles om til byens bedste så kom forbi 'Deledagen', så får du mulighed for at fremlægge dit projekt.

Se liste over 'Deleby' idéer, der allerede er tilgængelige

Så snart programmet for dagen er klart, vil det blive lagt her.

Et landsdækkende projekt

Deleby vil udfolde sig med en række aktiviteter i de deltagende kommuner, mens ildsjæle, virksomheder og videnpersoner fra hele landet vil blive inddraget i udviklingen af eksempelprojekter og nye forretningsmodeller, som kan anvendes ikke kun i de enkelte byer, men på landsplan og eventuelt internationalt.

Eksempelprojekterne kan eksempelvis handle om virksomheder inden for affaldshåndtering, der sammen med byerne udvikler nye metoder til at dele og genanvende affald som ressourcer, eller transportvirksomheder, der inddrager private køretøjer i den offentlige sektor. Målet er, at nye deleøkonomiske logikker og forretningsmodeller kan være med til at løse flere af kommunens udfordringer og samtidigt være med til at skabe mere omkostningseffektive løsninger, bedre social sammenhæng og mere bæredygtige bymiljøer til glæde for borgere og det danske samfund.

For yderligere oplysninger, kontakt

Carsten Kudsk, formand for Udvalget for grøn omstilling. Mobil: 6089 9424, e-mail: cku@nyborg.dk 

Michael Rasmussen, jurist Nyborg Kommune. Tlf. 6333 7933, e-mail: micr@nyborg.dk

Charlotte Markvardsen, planlægger Nyborg Kommune. Tlf. 6333 7927, e-mail: cma@nyborg.dk

 

Sidst opdateret 05. april 2018