Information om mulig strejke/lockout

Store dele af den kommunale service kan blive ramt af en arbejdskonflikt.

De faglige organisation har varslet strejke på udvalgte områder gældende fra 4. april 2018, og Kommunernes Landsforening har varslet lockout som modsvar fra 10. april 2018.

Nedenfor har vi lavet et samlet overblik over de udmeldinger, der er kommet.

18. april 2018
Forligsmanden har igen besluttet at udsætte varslet konflikt i 14 dage

29. marts 2018
Forligsmanden har besluttet af udsætte varslet konflikt 14 dage

27. marts 2018
Status på en mulig konflikt

23. marts 2018:
Til alle forældre med barn i dagpleje og daginstitutioner 

13. marts 2018:
Konfliktvarsler i Nyborg Kommune

Sidst opdateret 18. april 2018