Udvalget for grøn omstilling

Byrådet vedtog i budget 2015-2018 at nedsætte et Udvalg for grøn omstilling.

Udvalget er nedsat som et §17, stk. 4 udvalg et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. 

 • Udvalget skal følge udviklingen indenfor grøn omstilling
 • Udvalget skal samarbejde med erhvervslivet (både fødevare og teknologi- og ener-gibranchen)
 • Udvalget skal foreslå konkrete tiltag, der nedbringer CO2 udledningen og går foran i forhold til at opnå de nationale målsætninger om nedsættelse af CO2 udledningen.
 • Udvalget kommer med forslag til Byrådet og andre relevante parter til initiativer, der kan fremme grøn omstilling i Nyborg Kommune.
 • Udvalget er et forum for koordinering af initiativer og tværgående aktiviteter indenfor området.
 • Udvalget bidrager til vidensdeling og øget fokus i offentligheden på grøn omstilling, f.eks. via konferencer og informationskampagner.
 • Udvalget skal være opsøgende og tage initiativ til konkrete samarbejder med det private erhvervsliv og civilsamfundet, som kan bidrage til grøn omstilling. Herunder kan også formidles økonomisk støtte. 
 • Udvalget skal støtte dannelsen af netværker mellem grønne virksomheder og iværksættere og arbejde for at tiltrække nye grønne virksomheder.
 • Udvalget skal arbejde for, at Nyborg Kommune  - og erhvervslivet i kommunen - opretter arbejdspladser indenfor grøn omstilling.

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Udvalget for grøn omstilling i Politiker Web.

Politiker Web

Medlemmer i Udvalget for grøn omstilling

 • Carsten Kudsk (O) - formand og byrådsmedlem
 • Søren Svendsen (V), byrådsmedlem
 • Albert Pedersen (A), byrådsmedlem
 • 1 repræsentant fra NFS
 • 1 repræsentant fra Østfyns Erhvervsråd
 • 2 repræsentanter fra Teknik- og Miljøafdelingen.
 • 1 repræsentant fra det teknologiske erhvervsområde (herunder evt. energi).

Direktøren deltager ad hoc ligeledes.

Herudover indkaldes særlige videnspersoner ad hoc.  

For yderligere oplysninger, kontakt

Vicekommunaldirektør Søren Møllegård, tlf. 6333 7102, e-mail: smh@nyborg.dk

 

Sidst opdateret 27. december 2017