Udviklingsråd

Byrådet har oktober 2011 besluttet at nedsætte et Udviklingsråd.

Udvalget er nedsat som et § 17, stk. 4 udvalg og er et tværgående rådgivende udvalg med Erhvervs- og Udviklingsudvalgets formand i spidsen.

Udvalget skal eksempelvis rådgive Erhvervs- og Udviklingsudvalget om handlingsplaner i forhold til Udvikling Fyn. Udvalget kan ligeledes rådgive på andre af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets områder, f.eks. udvikling, branding og bosætning.

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Udviklingsrådet i Politiker Web.

Politiker Web

Medlemmer i Udviklingsrådet

Formand Peter Wagner Mollerup (V), formand Erhvervs- og Udviklingsudvalget
Carsten Kudsk (O), byrådsmedlem
Martin Stenmann (A), byrådsmedlem
Ole Tyrsted (F) - udpeget af Byrådet på det konst. møde fra Socialistisk Folkeparti

Ulrik Nielsen, repræsenterer Bureauet Nyborg på vegne af de tre foreninger: Nyborg Handelsstandsforening, Østfyns Erhvervsråd og Nyborg Turistforening
Per Høegh, Ørbæk Borgerforening
Mette Ladegaard Thøgersen, Østfyns Museer
Henrik Vestergaard, Nyborg Gymnasium og HF – Repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne
Kurt Christiansen, Ullerslev området
Kristina Poulsen, repræsenterer ejendomsmæglerne i Nyborg Kommune
Rune Christensen, formand for Udvikling Ullerslev
Dorte Søemod, formand for Nyborg Fælles Landsbyråd

Sekretariat

Lars Svenningsen, kommunaldirektør
Betina Østergreen, borgerservicechef
Lene Dahlstrøm, sekretær

For yderligere oplysninger kontakt

Lars Svenningsen, kommunaldirektør, tlf. 6333 7701, e-mail: lsv@nyborg.dk

Sidst opdateret 30. november 2018