Budget 2019-2022

Høringsfasen om Nyborg Kommunes budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 er nu slut.

Penge

Du kan se alle de indkomne høringssvar nedenfor:

Samlet liste over høringssvar til budget 2019 

Høringssvar 1 til 32

Høringssvar 33 til 54

Høringssvar 55 til 57

Høringssvar 58

Høringssvar 59

Byrådet og Hovedudvalget har stillet en række spørgsmål til budget 2019. Spørgsmål og svar med tilhørende bilag kan ses nedenfor:

Svar og spørgsmål fra Byrådet og Hovedudvalget til budget 2019

Bilag 1: Plancher med nøgletal omkring dagtilbud

Bilag 2: Faktaark fra John Lynge

Bilag 3: Indskrevne, tilmeldte og fremmødte børn i pasning og personale på arbejde

Bilag 4: Dagsordenpunkt vedr. lukkedage

Bilag 5: Ressourcetildeling til ledelse på skole og SFO

Bilag 6: Plancher med nøgletal for skolerne

Bilag 7: Ambitiøs plan - Heldagsskolen vil være landets største

Bilag 8: Projektbeskrivelse vedrørende særydelser på ældreområdet

Bilag 9: Lokalaftale om arbejdstid for sosu-medarbejdere

Bilag 10: Lokalaftale om arbejdstid for sygeplejersker i basisstillinger

Bilag 11: Administrationsudgifter

Bilag 12: Myndighedsopgaver og administrationen (konto 6)

Bilag 13: Retningslinjer for udbetaling af kørselsgodtgørelse

Bilag 14: Kørselsgodtgørelse til lav takst 2013-2017

Bilag 15: Skema til kørselsbemyndigelse

Bilag 16: Kørselsgodtgørelse til høj takst 2013-2017

Bilag 17: Anlægsbevillinger 2019

Bilag 18: Overførsler anlæg 2017 til 2018

Budgetmaterialet omfatter følgende:

Dagsordenspunkt til Økonomiudvalget 27. august 2018

Plancher fra budgettemadag 21. august 2018

Notat økonomisk overblik 2019

Effektiviseringskatalog 2019

Tabel effektiviseringskatalog 2019 (tværgående opdeling)

Tabel effektiviseringskatalog 2019 (opdelt på udvalgsområder)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til økonomichef Anders M. Sørensen, mail: anso@nyborg.dk,
tlf. 6333 7751.

Sidst opdateret 21. september 2018